Parragh László kitüntetés

A kisvállalkozókat megszívató, tanárokat és tűzoltókat alázó Parragh Lászlót a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki

Ország

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Novák Katalin úgy ítélte meg, hogy jár az elismerés Parragh László iparkamarai elnöknek is, akinek nevéhez a kata adónem kvázi megszüntetésén (pardon: “megreformálásán”) kívül még számos, minimum vitatható ügy és megnyilvánulás köthető.

Parragh László arra a felvetésre, hogy miért kell kamarai hozzájárulást fizetnie a vállalkozóknak, ha ezért semmit, de tényleg SEMMIT nem kapnak cserébe, például azt felelte: aki nem tud évente 5 ezer forintot kifizetni, az ne is menjen vállalkozni. Parraghot a tanárok és a tűzoltók is minden bizonnyal szívükbe zárták, amikor azt találta mondani, hogy tanároknak ott a szabad nyár, a tűzoltóknak az adrenalinlöket. Nem mellesleg az iparkamarai elnök nagy akkumulátorgyár-szakértő is.

Kossuth-nagydíj

IFJ. SÁNTA FERENC, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, prímás Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a 19. és a 20. századi klasszikus és népszerű zeneirodalom magyar stílusban való tolmácsolása és a hazánk zenei kultúrájának részét képező cigánymuzsika magas szintű művelése terén példaadó művészi pályája, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar alapítójaként, művészeti vezetőjeként és vezető prímásaként több évtizede nagy sikereket arató előadóművészi tevékenysége elismeréseként.

Kossuth-díj

ADAMIS ANNA zeneszerző, költő, előadóművész Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai könnyűzenei életet gazdagító művészi pályája, a legnevesebb zenekarok számára írt ikonikus dalszövegei, generációk életérzését hűen közvetítő és évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő slágerei elismeréseként;

BUKTA IMRE Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközileg is kiemelkedő művészi pályafutása, a kortárs magyar képzőművészet formanyelvét a fotó, a videó és az installáció eszközeivel megújító, a klasszikus paraszti létformát és kultúrát sajátos motívumokkal ábrázoló művészi alkotómunkája elismeréseként;

DRÁFI MÁTYÁS Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a magyar nyelv és kultúra megőrzését elkötelezetten szolgáló, a felvidéki magyarság művelődését meghatározó művészi munkája, a magyar színházművészet határokon átívelő népszerűsítése terén is példaadó előadói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

DUBA GYULA József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, elsőrangú humoreszkeket, szatírákat, novellákat és irodalmi paródiákat is magába foglaló, gazdag alkotói életműve, a felvidéki magyarság létélményét szociografikus alaposságú, mégis lírai magasságokba emelkedő regényekbe és novellákba sűrítő művészete elismeréseként;

Állami kitüntetést kapott Pósán László felesége és a Debreceni Egyetem több munkatársa is

KUTAS LÁSZLÓ szobrász- és éremművész Magyarország számára kivételesen értékes alkotótevékenysége és nemzetközileg is nagyra értékelt művészi pályája, szellemes komponálás és választékos anyaghasználat jellemezte, ugyanakkor kivételes formaérzékről tanúskodó művészete, a domborműveken és köztéri szobrok mellett a kisplasztikák, illetve az emlékérmek terén is elsőrangú tervezőmunkája elismeréseként;

MEZEI GÁBOR Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, bútortervező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, a magyar organikus belsőépítészet és a történelmi hagyományú bútorművesség egyik legeredetibb mestereként végzett, a Makovecz-életmű folytatása iránt elkötelezett és példaadó tervezőművészi életműve, szürreális bútorkompozícióival új minőséget és stílust létrehozó művészete elismeréseként;

MIHÁLYI GÁBOR Harangozó Gyula-díjas koreográfus, rendező, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a hagyományt a modernitással mesterien ötvöző koreográfiái és rendezései, az autentikus formanyelvre építve a ma emberéhez szóló kortárs néptáncművészete és közösségformáló társulatvezetői munkája, a Magyar Állami Népi Együttes megújítása terén egyedülálló művészeti és vezetői tevékenysége elismeréseként;

OBERFRANK PÁL Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, színpadon, képernyőn és mozivásznon egyaránt emlékezetes és sikeres alakításai, a magyar kultúra közvetítése iránt elkötelezett, értékteremtő és a kulturális életet gazdagító művészi és vezetői munkája elismeréseként;

ORBÁN JÁNOS DÉNES Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, prózaíró, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a kortárs magyar irodalmat egyedi stílusú, formailag és nyelvileg is bravúros költeményeivel, prózáival és drámáival gazdagító írásművészete, valamint példaadó irodalomszervező és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként;

PERÉNYI ESZTER Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, kiváló és érdemes művész, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes hegedűművészi pályája, a kortárs magyar zene megismertetése iránt különösen elkötelezett előadóművészete és a magyar zenei örökség továbbadásában is kiemelkedően sikeres munkája, értékteremtő művészi, valamint nagy hatású és nemzedékeket inspiráló oktatói tevékenysége elismeréseként;

VITÉZY LÁSZLÓ Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és az egyetemes filmművészetet is gazdagító művészi pályafutása, a Budapesti Iskola ikonikus alakjaként a szocializmus tabutémáit szociografikus alaposságra építő kifinomult művészi igénnyel megjelenítő alkotásai, a magyar irodalom klasszikus műveit méltó módon adaptáló rendezései elismeréseként;

ZÁBORSZKY KÁLMÁN Liszt Ferenc-díjas karmester, gordonkaművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, gordonkaművészként és karmesterként is kiemelkedő művészete, zenésznemzedékek sorát inspiráló és a művészettel nevelés mellett a kultúraközvetítés iránt is elkötelezett oktatói és intézményvezetői munkája, a Szent István Filharmonikusok vezető karmestereként végzett sikeres és nagy hatású tevékenysége elismeréseként.

Reviczky Gábor
Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, miután átvette a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Parlament kupolacsarnokában 2023. március 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Széchenyi-díj

DR. ANISITS FERENC gépészmérnök, nyugalmazott vezetőmérnök, címzetes egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a kimagasló magyar mérnöki teljesítmény egyik legjelesebb képviselőjeként a dízelmotorok fejlesztésében elért világszínvonalú eredményei, innovatív és sikeres mérnöki munkája elismeréseként;

DR. GAÁL BOTOND teológus, matematika-fizika szakos tanár, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes, több évtizedes oktatói és kutatói tevékenysége, a keresztyén gondolkodás és a modern természettudományok kapcsolatának református történeti és elméleti alapjának kidolgozása terén kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként;

DR. HORVÁTH TAMÁS LÁSZLÓ állatorvos, kutatóprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is jelentős neurológiai kutatásai, a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a nemzetközi tudományos együttműködések kialakítása terén egyaránt kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. KAHLER FRIGYES jogtörténész, kutató, nyugalmazott törvényszéki büntetőkollégium-vezető bíró Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, számos történelmi korszakot és témakört felölelő, hiánypótló kutatásai és publikációi, generációk számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként;

KAMARÁS KATALIN fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az infravörös spektroszkópia szilárdtestfizikai alkalmazásainak fejlesztése és hazai meghonosítása érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

KAPTAY GYÖRGY kohómérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az anyagegyensúlyok, az elektrokémiai szintézis, a határfelületi jelenségek és a nanoanyagok tudományterületén elért eredményei, illetve kiváló oktatói és tudományos kutatói munkája, valamint értékes oktatás- és kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként;

KOCSIS KÁROLY geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként;

MAROSI GYÖRGY JÁNOS vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a polimer kompozitok és gyógyszerrendszerek innovatív, biztonságos technológiáinak kifejlesztése és ipari bevezetése terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;

MIKLÓSI ÁDÁM etológus, intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a kutyák viselkedésének és problémamegoldó képességének vizsgálatával elért, világviszonylatban is jelentős kutatási teljesítménye, valamint a szociális robotok új generációját kialakító etorobotika megalapítása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

PÉNTEK JÁNOS nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a kisebbségben élő magyarság anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a népnyelv és a népi kultúra viszonyának vizsgálatában elért eredményei, valamint iskolateremtő oktatómunkája és példaértékű szociolingvisztikai, dialektológiai életműve elismeréseként;

DR. RACZKY PÁL régész, professor emeritus, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának meghatározó kutatójaként végzett iskolateremtő tudományos eredményei, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói, oktatói és tudományszervezői pályája elismeréseként;

DR. SALMA IMRE légkörkémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a légkörkémia és -fizika területén, különösen az aeroszol keletkezésének, kölcsönhatásainak, valamint környezeti, éghajlati és egészségügyi következményeinek feltárásában elért eredményei, nemzetközileg is jelentős kutatói tevékenysége és magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

DR. SOLYMOSI-TARI EMŐKE Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, egyetemi docens, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a zenetudományi kutatások és a zenepedagógia területén egyaránt jelentős eredményei, az általa szerkesztett és vezetett innovatív, a zene és a társművészetek magas színvonalú terjesztését szolgáló művészeti sorozatok tekintetében is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

SPERLÁGH BEÁTA neurofarmakológus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az agy energiaellátásáért felelős ATP molekula ideghálózatok közötti ingerületátviteli szerepének feltárása terén kivételes tudományos munkája, valamint a magyar gyógyszerkutatás sikeres nemzetközi képviselete terén is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. SZUROMI SZABOLCS kánonjogász, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a középkori egyházi irodalom és kánonjogtörténet területén végzett, világviszonylatban is kiemelkedő és elismert alapkutatásai, valamint az ezekhez kapcsolódó új tudományos módszerek és elméletek kidolgozása, bevezetése és nemzetközi szakmai szinten történő elfogadtatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

Oszvald Marika
Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész, miután átvette a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Parlament kupolacsarnokában 2023. március 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat

MARÓTH MIKLÓS Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára kapta több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetés

DR. BÁNÁTI JÁNOS ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja, az Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese, a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését és a jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat elmélyítését több évtizeden át szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, a büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a jövő jogásznemzedékeinek oktatása és a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. BÉRES JÓZSEF vegyész, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke a magyar emberek egészségének megőrzését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló, a természetes gyógyászati módszereket, illetve az emberi szervezet ellenálló képességének erősítését széles körben népszerűsítő munkája elismeréseként;

DR. FARAGÓ TAMÁS, a nemzet sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző a magyar vízilabda sportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői tevékenysége elismeréseként;

DR. PARRAGH LÁSZLÓ vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a KAVOSZ-Széchenyi Kártya Igazgatóságának elnöke a magyar gazdaságpolitika alakításában végzett elévülhetetlen érdemei és a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. SCHMIDT MÁRIA Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, volt kormánybiztos a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége, valamint nagy hatású közéleti és civil szerepvállalása elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat

ÁGH ISTVÁN, a nemzet művésze, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nagy formátumú költészete, korszakalkotó és nemzedékek számára példaként szolgáló költői, írói és műfordítói munkája elismeréseként;

BARANYAY LÁSZLÓ közgazdász-tanár, az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának tagja, nyugalmazott és tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Fejlesztési Bank volt elnök-vezérigazgatója a pénzügyi szektorban végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is elismert munkásságáért, különösen a Magyar Fejlesztési Bank versenyképességének növeléséért végzett tevékenységének elismeréseként;

BARNABÁS BEÁTA MÁRIA Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkárhelyettese, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és Mezőgazdasági Intézetének kutatóprofesszora a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek a növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

DR. BÓDIS JÓZSEF szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt államtitkár példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

DR. CSATH MAGDOLNA ANNA Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

HAJNAL JENŐ, a nyelvtudományok magisztere, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt igazgatója a vajdasági magyar közösség érdekében folytatott több évtizedes, sokoldalú munkája, a magyar nyelv és kultúra ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként;

DR. HORKAY FERENC szívsebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoportjának tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes, kimagasló színvonalú szakorvosi munkája és a szívsebészet területén elért eredményei, illetve kiváló sebészek nemzedékeit kinevelő oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. MEZŐSI GÁBOR, a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a szakmai utánpótlás képzését megalapozó tankönyveket és közleményeket is magába foglaló tudományos életműve elismeréseként;

MONOSTORI LÁSZLÓ Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

OSZVALD MARIKA Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész a magyar kultúra jó hírnevét és az operett műfaj nemes hagyományait felejthetetlen szerepjátékával éltető, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő művészi pályája elismeréseként;

REVICZKY GÁBOR, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a közönség szeretetét és a szakma nagyrabecsülését egyaránt kiérdemlő művészi munkája elismeréseként;

DR. SZAPÁRY GYÖRGY közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt alelnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes professzora, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete a közgazdaság-tudomány és a diplomácia területén egyaránt kimagasló és értékteremtő életútja elismeréseként;

DR. SZIKORA JÁNOS Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója a drámairodalom legjelentősebb művei mellett operákat és musicaleket is magába foglaló, kiemelkedően gazdag színházi rendezői pályafutása, valamint értékteremtő színházigazgatói tevékenysége elismeréseként;

TÖRÖK ÁDÁM közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pannon Egyetem professor emeritusa a közgazdaság-tudomány elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez hozzájáruló, kimagasló szakmai tevékenysége, valamint a tehetséggondozásra és a kutatói pálya népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordító oktatói munkája elismeréseként.

Faragó Tamás
Faragó Tamásnak, a nemzet sportolójának, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázónak, edzőnek (j) gratulál Kövér László, az Országgyűlés elnöke, miután átvette a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést Novák Katalin köztársasági elnöktől (b) a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Parlament kupolacsarnokában 2023. március 14-én. Az államfő mellett Orbán Viktor miniszterelnök (b2). MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozat

HORVÁTH ANDRÁS nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főtanácsadója több mint öt évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat

DR. BÁBA SZILVIA, a Duna Művészegyüttes ügyvezetője,
BADICS ANDRÁS, a Radnóti Miklós Színház hangtárvezetője,
BALOGH DÉNES, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának ápolási igazgatója,
BAUER TERÉZIA, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának ápolásszakmai igazgatóhelyettese,
BENEDEKFFY KATALIN operaénekes, színművész, a Budapesti Operettszínház és a Kolozsvári Magyar Opera énekművésze,
BŐHM GERGELY, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki és Alelnöki Titkárságának vezetője,
CSÁVÁS ATTILA népi klarinét- és tárogatóművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának előadóművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének művésztanára,
DR. CSÉFALVAY EDIT, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens,
CZEGŐ ZOLTÁN költő, író, publicista,
DR. GULYÁS ZOLTÁN, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Onkológiai Osztályának gondozóvezető főorvosa,
GURIN PÉTER fizikus, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának egyetemi docense,
DR. HAJDÚ JÓZSEF, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Szociális jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének intézetvezetője,
HARTYÁNDINÉ FREY ARANKA ELVIRA, a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója,
HATVANY LÁSZLÓ, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott énekművésze,
HORVÁTH GYÖNGYI énekesnő,
HORVÁTH RUDOLF előadóművész, nagybőgőművész, zeneszerző,
DR. JÓZSA BENŐ újságíró, a Magyar Távirati Iroda nyugalmazott Veszprém megyei tudósítója,
KEKALO IURIJ balettművész, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosa,
DR. KELEMEN DEZSŐ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának igazgató-helyettese, egyetemi tanár,
KÓCZIÁS FERENC harsonaművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője,
KREITER ESZTER, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének koordinációs igazgatója,
DR. LENNER TIBOR, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója, Földrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
MOLNÁRNÉ TÓTH ERIKA, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumának igazgatója,
NAGY MÁRTA PIROSKA, a Nemzeti Művelődési Intézet gazdálkodási igazgatója,
PAP ADRIENN Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosnője,
PAPPNÉ SZALKA MAGDOLNA, az Ózdi Művelődési Intézmények nyugalmazott igazgatója,
PÁVÁNÉ KURNIK ZSUZSANNA, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium nyugalmazott intézményvezetője,
RIMÓCZI ERIKA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház gazdasági vezetője,
SOMOGYI ERIKA, a Nemzeti Énekkar énekművésze,
SZABOLCS PÉTER Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész,
SZEMERÉDY KÁROLY operaénekes,
DR. SZERAFIN TAMÁS, a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézete Szívsebészeti nem önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
DR. SZILY ISTVÁN, a győri Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa,
DR. SZIRÁK PÉTER, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára, az Alföld folyóirat főszerkesztője,
SZITT MELINDA, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének mesteroktatója,
DR. TÓTH ANDRÁS ERNŐ, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze, a Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház alapító igazgatója,
DR. TÖRÖK ÁGNES, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,
DR. VÁRNAGY ÁKOS, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense.

Szikora Róbert
Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára átadja a Máté Péter-díjat Szikora Róbert szerzőnek, előadóművésznek, az R-GO Együttes alapítójának az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója tiszteletére adományozott állami elismerések, kulturális középdíjak átadásán a Pesti Vigadóban 2023. március 14-én. MTI/Bruzák Noémi

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat

BAJUSZ TAMÁS, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának ügyvezető igazgatója,
BALOGH LAJOS, a Szilaj 2000 Kft. ügyvezető igazgatója,
DR. BARTHA JÚLIA néprajzkutató, a szolnoki Damjanich János Múzeum nyugalmazott osztályvezetője,
BAUDENTISZTL FERENC, a győri Széchenyi István Egyetem Széchenyi Alumni Magazinjának főszerkesztője,
BORBÉLY BEATRIX Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja és tánckarvezető helyettese,
CSÍK GYULA SÁNDOR előadóművész, a Gypsy Philharmonic Orchestra cimbalom szólistája,
ERDÉLYI ERZSÉBET, a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának vezetője,
FAZAKAS-KOSZTA TIBOR festőművész, grafikus,
GÁL TÜNDE IDA, a Vígszínház súgója,
GALAMBOS ATTILA műfordító, dalszövegíró, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetője,
GÁTI PÁL előadóművész, zongorista, táncdal- és magyarnóta-énekes,
GOMBOS ISTVÁN fafaragó népi iparművész,
HARTENSTEIN ISTVÁN, a Magyar Állami Operaház és a Budapesti Filharmóniai Társaság fagott szólamvezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Fúvós Tanszéke és a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára,
DR. HAVASI TAMÁSNÉ, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma gazdasági vezetője,
HEGEDŰS LAJOS ZOLTÁN előadóművész, népdalgyűjtő, a Hegedűs Együttes vezetője,
JUHÁSZ MÓNIKA, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégiumának tanára,
KERTES ZSUZSANNA, a Vígszínház súgója,
KISS ERZSÉBET, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumának mesterpedagógus oktatója,
DR. KISS JÓZSEF, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének főtitkára, az újbudai Városközpont Egyesület elnöke, a Kiss Life Kft. ügyvezetője,
KISS JULIANNA zongoraművész, a Ferencvárosi Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola mesterpedagógusa, a Danubia Talents Művészeti Egyesület művészeti vezetője,
KOCSIS KÁROLY, a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium oktatója,
KÓMÁR ÉVA, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának főosztályvezetője,
KŐSZEGI KATALIN, a Magyar Nemzeti Balettintézet balettmestere, a Magyar Nemzeti Balett volt balettművésze,
LENDVAI TAMÁS, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium címzetes igazgatója,
LORÁND KLÁRA muzeológus, a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény igazgató-kurátora,
NAGY-KUTHY ZOLTÁN táncpedagógus, a Dance Studio Nagy-Kuthy igazgatója,
NEMES JÓZSEF emeritus jászkapitány, a Jász Múzeum Jászkun Kapitányok Tanácsának volt kapitánya,
NÉMETH TIBOR LAJOS, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője,
OLÁH KATALIN, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikumának oktatója,
OROSZ ISTVÁN, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott tanára,
PAPP LÁSZLÓ vállalkozó, a Péceli Ipartestület elnöke, Pécel város önkormányzati képviselője,
PÉCSI JUDIT, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma tanára,
DR. RITOÓK ÁGNES régész-főmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának munkatársa,
SÁGI FERENC, a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Technikumának nyugalmazott tanára,
SOMOGYVÁRY ATTILA BÉLA, a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének tiszteletbeli elnöke, Pécsi Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának tagja,
SOÓS EMESE, a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkára,
SZABÓ IRÉN, a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium nyugalmazott tanára,
SZÉKELYNÉ KŐRÖSI ILONA történész, etnográfus, a Kecskeméti Katona József Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Emlékházának szakmai vezetője,
SZEMKÓNÉ RÁK EMESE, a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának gazdasági vezetője,
TÓTH KÁZMÉR díszlettervező, szcenikus, a Scabello Bt. ügyvezetője,
VÁRADI LÁSZLÓ, a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának nyugalmazott fotós-restaurátora,
VÖRÖSNÉ ACKERMANN ÉVA, a Vígszínház Nonprofit Kft. bérelszámolója.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat

ÁKLI KRISZTIÁN drámatanár, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, az Oberon Társulat művészeti vezetője,
BONCZÓK ANDREA, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Intézetének ápolásszakmai igazgatóhelyettese, minőségirányítási vezetője,
BORDÁS BARNABÁS néptáncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája,
CSEPI ALEXANDRA, a Győri Balett művészeti projektmenedzsere, dramaturgja,
DEMETER ENIKŐ, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulmányi ügyintézője,
EGRI ERNŐ, a Honvéd Együttes szállítási részlegvezetője,
FARKAS LÉNÁRDNÉ GALAMB IBOLYA, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulmányi ügyintézője,
FARKAS MÁTÉ, a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze, tánckari asszisztense,
GYÜDI MELITTA, a Magyar Állami Operaház protokollfőnöke, műsorvezető,
HAGA JÓZSEF, a Művészetek Palotájának gépjárművezetője,
HERCZEG KATALIN, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. számviteli referense,
KARCZAG MÁRTON, a Magyar Állami Operaház Emléktárának vezetője,
KOHÁRI ISTVÁN, a Magyar Állami Operaház balettmestere, tánckari művésze,
DR. SALAMON SOMA népzenész, népzenekutató, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Magyar Zene Háza programszerkesztője,
SIKI ANDREA, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dékáni Titkársága Beszerzési Csoportjának vezetője,
SPICZMÜLLER ÁKOS zongora- és kamaraművész, zenepedagógus, a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Pátzay János Katolikus Zeneiskolának tanára,
SZABÓ TAMÁS, a Duna Művészegyüttes táncművésze,
SZEGŐ ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosa,
TÓTH KATA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dramaturgja,
VÁMOSI RÉKA MÁRIA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Dékáni Titkárságának projektmenedzsere,
ZOLAREK-LANG TÍMEA, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Egészségügyi Gazdálkodási Főigazgatóság Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatósága Egészségügyi Informatikai Alkalmazástámogatási és Fejlesztési Osztályának megbízott osztályvezetője.

A mozgókép területén végzett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjban részesült:

KOSARAS MIHÁLY animátor, mozdulattervező, az Advertisz Reklám Kft. animációs animátora,
LŐCSEI GABRIELLA filmkritikus, blogger, esztéta, a Magyar Nemzet volt munkatársa,
DR. NAGY ENDRE ÁRPÁD, a B&Line Kft. producere, a Magyar Producerek Szövetségének elnöke,
SASVÁRI LAJOS OPERATŐR, a Magyar Televízió volt munkatársa részére.

A nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Sára Sándor-díjban részesült:

BALÁZS ISTVÁN BALÁZS filmoperatőr,
PAPP RÓBERT szerkesztő-riporter, rendező.

Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:

FEJÉR ZOLTÁN GYÖRGY fotóművész, fotótechnika-történeti és fotótörténeti szakíró,
SERES GÉZA fotóművész.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült:

BORSÓDY LÁSZLÓ keramikus iparművész,
CZAKÓ ZSOLT grafikusművész, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar, Design Tanszék művésztanára,
M. TÓTH MARGIT üvegművész,
SZŰCS EDIT öltözék- és jelmeztervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa,
VINCZELLÉR ZSOLT építésztervező művész, a Colorblock Kft. vezetője.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült:

ADORJÁN ATTILA festőművész,
ÁRKOSSY ISTVÁN festőművész, grafikus,
FARKAS FERENC szobrászművész, a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára,
INCZE MÓZES festőművész,
MÁRIÁS BÉLA (drMáriás) festőművész, a Gyógyművészet Kft. ügyvezetője,
SZKOK IVÁN festőművész, szobrászművész,
WROBEL PÉTER festőművész.

Kiemelkedő történeti irodalmi tevékenysége elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesült:

DR. TOÓT-HOLLÓ TAMÁS író, a Mediaworks Hungary Zrt. főszerkesztője,
REISINGER ATTILA író.

Kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült:

BABUS ANTAL író, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője,
BENE ZOLTÁN író, az Irodalmi Jelen próza rovatvezetője és a Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat főszerkesztője,
KÁNTÁS BALÁZS irodalomtörténész, a Magyar Nemzeti Levéltár történész-főlevéltárosa,
KIRÁLY FARKAS költő, író, műfordító, az Országút Lapkiadó Nonprofit Kft. főszerkesztő- helyettese,
LŐRINCZ P. GABRIELLA költő, író, irodalomtörténész, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatója,
STURM LÁSZLÓ irodalomtörténész, kritikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense,
SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ Julianna író, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatója,
WEINER SENNYEY TIBOR költő, író.

Kiemelkedő írói tevékenysége elismeréseként Márai Sándor-díjban részesült:

SARUSI MIHÁLY író, költő.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült:

CSŰRÖS CSILLA, az MTVA Kossuth Rádió Csatornaigazgatóságának kiemelt szerkesztője,
GULYÁS ISTVÁN, az MTVA Zrt. szerkesztő-műsorvezetője,
MOHAI GÁBOR, az MTVA Zrt. bemondó – műsorvezetője.

Kiemelkedő bábművészeti tevékenysége elismeréseként Blattner Géza-díjban részesült:

GIOVANNINI KORNÉL ARNOLD bábművész, a Budapesti Bábszínház volt bábszínésze.

A táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesült:

ÁGFALVI GYÖRGY táncművész, a Hagyományok Háza Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője,
APÁTI BENCE balettművész, a Budapesti Operettszínház balett igazgatója,
ERDÉLYI TIBORNÉ táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes volt kartáncosa.

Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült:

ÁCS ESZTER, a Nemzeti Színház színművésze,
DARABONT MIKOLD, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze,
FAZAKAS GÉZA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze,
MOKOS ATTILA, a Komáromi Jókai Színház színművésze,
NAGYVÁRADI ERZSÉBET, a Gózon Gyula Kamaraszínház színművésze,
PIKALI GERDA, a József Attila Színház színművésze,
SZILÁGYI ENIKŐ, a Budapesti Operettszínház színművésze, és a Színház- és Filmművészeti Egyetem művészi beszédtanára,
VÁSÁRI MONIKA, a Budapesti Operettszínház színművésze.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként Erkel Ferenc-díjban részesült:

LUKÁCS MIKLÓS cimbalomművész, a Rajkó-Talentum Tánc-és Zeneművészeti Iskola zenetanára,
SÁRIK PÉTER jazz-zongoraművész, zeneszerző, a Sárik Péter Trió alapítója,

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült:

ANDREJSZKI JUDIT ENIKŐ előadóművész, a Music4All Művészeti Kft. ügyvezető igazgatója,
KESZEI BORI operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese,
MATUZ GERGELY fuvolaművész, a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Alapfokú Művészeti Iskola, és a Visegrádi Áprily Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanára, valamint a Pécsi Tudományegyetem doktorjelöltje,
MISZTRÁL EGYÜTTES kimagasló értékteremtő munkásságukért, melyben magyar és külföldi költők verseinek megzenésítésével a “Misztrál hangzást” közvetítik a hallgatóság felé. Országjáró és külföldi színvonalas koncertjeikért, amelynek kiemelkedő csúcspontja a Regejáró Misztrál fesztivál. Az együttes tagjai: Heigl László, Heinczinger Miklós, Tóbisz Tinelli Tamás, Török Máté és Pusztai Gábor,
SÁRKÖZY LAJOS hegedűművész, prímás, a Sárközi Lajos és Zenekara zenekarvezetője.

Könnyűzenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként Máté-Péter díjban részesült:

BORLAI GERGŐ zenész, zeneszerző, producer,
MALEK ANDREA énekes, színművész,
SZIKORA RÓBERT szerző, előadóművész, az R-GO Együttes alapítója.

Írisz Ingatlanok

Debrecen, Rákóczi utca

63 m2-es lakás kiadó
300 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca

8 546 m2-es ipari ingatlan eladó
128 190 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca - Ipari terület eladó a József Attila telepen

6 799 m2-es ipari ingatlan eladó
101 985 000 Ft

Debrecen, Diószegi út - Ipari telephely telek eladó

18 072 m2-es ipari ingatlan eladó
271 000 000 Ft