Jubiláns bölcsészeket köszöntöttek

Egyetem
A diplomaosztók hangulatát idéző ünnepségen vehették az egyetem Bölcsészettudományi Karának egykori végzősei rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomájukat a Főépület Díszudvarán október 8-án rendezett eseményen.

Hagyomány az egyetemen, hogy az egykori jogelőd intézményekben, a Debreceni Tudományegyetemen, valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóit jubileumi diplomaosztó ünnepségen köszönti az intézmény.

– A Bölcsészettudományi Kar egyik alapfeladata a humánum közvetítése. Tanulhattak akár német, angol, orosz nyelvet, történelmet, magyart, néprajzot vagy klasszika-filológiát, bízom abban, hogy az egykori professzorok és tanárok olyan tudással vértezték fel diákjaikat – Önöket –, amelynek révén bölcs tanácsokat és útravalót adhattak később az ifjabb generációk számára. Ha tanári pályára léptek, amely hivatáshoz ez a kar nyitotta, és nyitja meg ma is az utat, életük munkájával képeztek hidat múlt és jövő között: tudásukat és szeretetüket adva diákjaiknak– fogalmazott köszöntőjében Keményfi Róbert, a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

– Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, volt mit tovább örökítenünk kaptunk annyi szellemi muníciót egykori Alma Materünktől, amivel gazdálkodni tudtunk, amit tovább adhattunk. A jubileumi díszoklevélnek kettős a jelentése számunkra: egyrészt felidézi, amikor boldog örömmel vettük át öt esztendei tanulmányaink jutalmaként friss diplománkat, ugyanakkor elismerése annak a pályának, amelyet az egykori végzősök az elmúlt évtizedek során teljesítettek – mondta köszöntőjében Bitskey István akadémikus, a Bölcsészettudományi Kar professzor emeritusa, aki 50 éve végzett magyar-történelem szakos középiskolai tanárként az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetemen.

A több mint száz egykori végzős Bartha Elek oktatási rektorhelyettestől és Keményfi Róbert dékántól vehette át jubileumi oklevelét.

unideb.hu