Határon innen és túl…

Egyetem

Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekkel alakít ki szorosabb együttműködést az elkövetkező években a Debreceni Egyetem.

– A határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményekkel már több mint egy évtizede ápol jó kapcsolatokat a Debreceni Egyetem. Elsősorban az Erasmus programnak köszönhetően egyre intenzívebb a hallgatói-oktatói mobilitás. Ebben a tanévben Romániából 390, Ukrajnából 243, Szlovákiából 97, Szerbiából pedig 9 hallgatója van a Debreceni Egyetemnek – mondta az unideb.hu portálnak Jávor András. Az általános rektorhelyettes kiemelte: rendszeres az együttműködés a közös konferenciák rendezésében, a vendégoktatók delegálásában, a doktoranduszképzésben, és az ösztöndíjak terén is kiemelt figyelmet kapnak a Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról érkező magyar anyanyelvű hallgatók. Mindezek ellenére van még mit javítani a kapcsolattartáson, ezt célozza – többek között – a 2016-2020. közötti időszakra tervezett program is – hangsúlyozta Jávor András.

A tervek szerint közös képzéseket indítana, közösen pályázna, valamint a kutatás terén is együttműködne, emellett kiemelt ösztöndíjprogramot is indítana – hallgatóknak, oktatóknak egyaránt – a Debreceni Egyetem a Kárpát-medencében, a határokon túl működő, magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményekkel. A végső cél egy Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása, amellyel a jövőben még magasabb színvonalon működhetne a határon túl élő magyarság anyanyelvű felsőoktatása.

A Debreceni Egyetem széles oktatási kínálatával, az itt folyó minőségi munkával és földrajzi adottságaival is alkalmas a határon túli képzések fejlesztésére, emellett a tudományos utánpótlás biztosítására, az akkreditált oktatói karok kialakítására, a tehetséggondozás és a minőségi munka folyamatos javítására. Az együttműködés az alap-, a mester, a felsőoktatási szakképzés és a PhD képzésre is kiterjedne, és akár közös diplomát is adhatnának a végzős hallgatóknak.

Az együttműködés eredményességét mutatná, ha sikerülne önálló határon túli képzéseket kialakítani, fenntartani, ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatói gárda kialakítása, amelyben ugyancsak segítséget tud nyújtani a határon túli intézményeknek a Debreceni Egyetem.

A programban együttműködne az intézményekkel a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia is.

Amennyiben a tervek megvalósulnak az elkövetkező öt évben, kialakul a Kárpát-medence egységes magyar felsőoktatása, ami biztosítja a határon túli magyarság magas szintű anyanyelvű felsőfokú képzését.