A Shincheonji elnöke: „Váljunk eggyé az igazság feltárt bizonyságtételének megismerésével”

Világ

„A Jelenések könyvének lelkészek, hívők és újságírók előtt feltárt titka”, online szeminárium, a Sion Keresztény Missziós Központ bevezető, közép- és haladó szintű kurzusainak lezárása
„Mindenkinek oda kell jönnie, ahol az Ige van”

A Shincheonji Jézus Egyháza, a Bizonyságtétel Sátrának Szentélye (a továbbiakban Shincheonji Jézus Egyháza) lezárta a Jelenések könyvének teljes fejezeteivel kezdődő, 9 hónapos bevezető, közép- és haladó szintű igekurzusát, július 4-én pedig online szemináriumot tartottak, melynek előadója Lee Man-Hee elnök volt.

A szeminárium, melynek témája „A Biblia 66 könyve, bizonyságtétel a menny titkairól és az újszövetségi Jelenésekről – A Jelenések könyvének lelkészek, hívők és újságírók előtt feltárt titka” volt, lezárásként és összefoglalóként szolgált a kezdő, közép- és haladó szintű kurzusokhoz, melyek június 27-én fejeződtek be.

A szemináriumon, melyet a Shincheonji Jézus Egyháza YouTube-csatornáján keresztül világszerte közvetítettek, Lee elnök a következő szavakkal nyitotta meg előadását: „Ha bármilyen bizonyítékuk van arra, hogy tévedek, vagy valamit rosszul állítok, kérem, minden esetben szóljanak nekem”.

Isten munkájából kiindulva, aki mindent az Igével, szavakkal teremtett, Lee elnök elmagyarázta a teremtés és az árulás folyamatát Ádám, Noé és Ábrahám korában és felfedte, hogy Jézus beteljesítette azt a próféciát, amit Isten az ótestamentumi prófétán keresztül ígért Salamon árulása után.

Elmondta, hogy ahogy azt Jeremiás könyvének 31. fejezetében megjövendölték, Jézus eljött, Máté evangéliumának 13. fejezete szerint elvetették a kétféle magot, hogy új dolog jöjjön létre, elmagyarázta, hogy Lukács evangéliumának 22. fejezetében létrejött egy új szövetség, és kifejtette, hogy „Ez az új szövetség azt jelenti, hogy Jézus, aki beteljesítette az Ószövetséget, ígéretet tett arra, hogy a második eljövetelkor visszatér”. Lee elnök bizonyságot tett arról, hogy Jézus szándéka az új szövetséggel a Jelenések (kinyilatkoztatás) volt, Jézus Istentől kapta a könyvet és az abban írtak ebben a korban beteljesülnek.

Lee elnök kiemelte: „Figyelnünk kell, mikor, hol és milyen mértékben teljesültek be Jézus ígéretei, nem csupán feltétel nélkül hinnünk Jézusban”, majd megkérdezte: „Ha a Jelenések könyve teljes egészének, valamint az Új- és Ótestamentumnak Shincheonji általi bizonyításai valósak, nem kellene-e azokban mindenkinek hinni?”

Majd Lee elnök a következő kérdést is feltette: „Ha valahol a világon most létezik az élet igéje, nem élhetnénk-e örökké ennek az igének a befogadásával?”, és kiemelte, „Ahol Isten és Jézus vannak és ahonnan az örök élet igéje ered, oda kellene mennie mindenkinek”.

„Ha valaki bizonyságot tett a Jelenésekből, amit a földön senki nem ismerhet, az honnan máshonnan tudhatná ezeket, ha nem Istentől?” mondta Lee elnök, majd felszólította a jelenlévőket: „Nem rögzítették azt, amiről Shincheonji az egész világ előtt bizonyságot tett? Ha az ige helyes, váljunk eggyé benne és térjünk Istenhez.”

Végül Lee elnök elmondta, „Ahogy az Ótestamentum beteljesedett, úgy az Újtestamentum is. A Jelenések, valamint az Ó- és Újtestamentum fő tartalmi részeiről bizonyságot tettünk.  Kérem, rögzítsék, nézzék meg újra és újra, és váljunk eggyé”.

Mindeközben a bevezető, közép- és haladó szintű online szemináriumok, melyek tavaly október óta zajlottak a Shincheonji Sion Keresztény Missziós Központban, sikeresen zárultak 21 millió megtekintéssel. Ezen felül a Shincheonji Jézus Egyháza közölte, hogy az idei évben 100.000 végzett hallgatóra számítanak a Sion Keresztény Missziós Központban. Lee Man-Hee elnök szemináriuma „A Biblia 66 könyve, bizonyságtétele a menny titkairól és az újszövetségi Jelenésekről” megtekinthető a  Shincheonji Jézus Egyházának hivatalos YouTube-csatornáján. (x)