Rácz Zsófia

Most miniszteri biztos lett Rácz Zsófiából

Ország

A korábban Novák Katalin helyettes államtitkáraként működő Rácz Zsófia ismét fontos tisztséget kapott az államapparátusban. Mint ismert a fiatal lány kedvéért törvényt is módosítottak, hogy diploma nélkül is betölthető legyen a neki szánt tisztség.

A Magyar Közlöny aktuális számából kiderült, hogy Rácz Zsófiát, az Emmi korábbi helyettes államtitkárát a Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosává nevezték ki. Megbízatása 2022. július 1-jétől 2024. június 30-áig szól.

Feladatai közzé tartozik a jövőben többek között: 

  • A területfejlesztési koncepciók megalkotása során javaslatokat tesz Navracsics Tibor területfejlesztési miniszternek, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a fiatalok életminőségének, élethelyzetének javításához, illetve a generációk közötti együttműködés erősítéséhez.
  • Rendszeresen kapcsolatot tart az érintett érdekképviseleti szervezetekkel, elősegíti a fiatalok sajátos igényeinek fejlesztéspolitikai tervezési folyamatban való érvényesítését, hidat képez a döntéshozók és a helyben élő fiatalok között, megjelenítve a fiatalok szempontjait a területfejlesztési koncepciók kidolgozása során.
  • Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatási, fejlesztési folyamatát.
  • Komplex javaslatot tesz a fiatalok szülőföldön maradására irányuló intézkedések hatékonyságnövelésére vonatkozóan.
  • Megbeszéléseket folytat az agráriumban élő és dolgozó fiatal gazdákkal, továbbá megoldási javaslatokat fogalmaz meg a generációváltás során felmerülő kihívások kezelésére.
  • Részt vesz a területfejlesztés témájában szervezett nemzetközi konferenciákon, ahol hazai szinten is megvalósítható, jó gyakorlatokat ismer meg.
  • Javaslatot tesz olyan tudásközvetítői és mentori programok megvalósítására, amelyek javítják az adott térségben élő fiatalok versenyképességét, és elősegítik jövőbeni vállalkozói tevékenységüket.