Parkoló, Debrecen

Drágulnak egyes parkolóbérletek Debrecenben, kiemelt díjfizetési övezetbe kerül egy 400 férőhelyes parkoló

Helyi hírek

Debrecen képviselő-testülete 2023. november 30-án tartotta soron következő rendes ülését a Kölcsey Központ Görömbei András-termében.

A közgyűlés döntése alapján a díjfizetési kötelezettség alá tartozó kiemelt-, I. számú- és II. számú díjfizetési övezetbe tartozó várakozóhelyek parkolójeggyel, és napi parkolójeggyel történő igénybevételének óradíja, valamint a mélygarázs használatának óradíja nem változik, továbbra is a 2023. évben alkalmazott várakozási díj megfizetésével lehet igénybe venni a várakozóhelyeket. A változatlan óradíjak mellett a lakossági kedvezményes bérlet is változatlan díj megfizetésével vásárolható meg.

A parkolóbérletek tekintetében a természetes személyek, a gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek által megvásárolható féléves- és éves bérletek, a havi mélygarázsbérlet, valamint a havi Hunyadi-bérlet díjának átlagosan 10%-os emelésére tett javaslatot a közgyűlés elfogadta.

A Széchenyi utca 14-16. alatt található, parkolóként funkcionáló terület 2024. január 1-jétől a kiemelt díjfizetési övezetbe kerül. A parkoló 400 férőhelyes. Bevezetik a Széchenyi-bérletet, melyből havonta összesen legfeljebb 200-at értékesítenének. Ára a Hunyadi-bérlet árával megegyezően bruttó 18.000 Ft/hó.

A Dósa nádor tér és Csapó utca átalakításával közel 200, díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozóhely szűnt meg – helyettük a Sas utcán 208 férőhelyes mélygarázs létesül, ahol az elektromos gépjárművek részére összesen 21 db dupla töltőberendezés kiépítésére van lehetőség.

Temetkezés

A temetők üzemeltetési és fenntartási költségeinek nagymértékű emelkedése indokolja az erre vonatkozó rendelet 2., 4. és 5. mellékleteiben lévő díjak 16%-os emelését. A 3. mellékletben szereplő, vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj 100%-kal emelkedik tekintettel arra, hogy ez a díjtétel magába foglalja a temetőbe történő behajtás, az ügyfélszolgáltati irodán történő adategyeztetés, a sírköves csoportvezető által sírhelynél történő helyszíni ellenőrzés és az üzletág vezető által a beadott dokumentumok ellenőrzésének díját. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) bekezdése 2023. július 7-ével hatályosan akként módosult, hogy megszűnt a temetőfenntartási hozzájárulási díj legmagasabb összegére vonatkozó, az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagára vonatkozó maximum 5%-os előírás, azonban az új szabályozás értelmében a temetőfenntartási hozzájárulási díjon felül sem a tulajdonos, sem az üzemeltető – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők számára egyéb díjat nem állapíthat meg, illetve nem szedhet.

Az urnás temetések megnövekedett számára tekintettel frekventált helyen, a Kolumbárium környezetében magas minőségű urnafalat alakítanak ki 301 db 2 férőhelyes urnafülkével. Ezen urnafülkék 2023. évtől kezdődően 10 évre válthatóak meg. Az erre vonatkozó rendelet 2022. november 17-i módosítása még nem tartalmazta ezen urnafülkék megváltásának díját az első 10 évet követően, azonban fokozott igény mutatkozik az urnafülkék 10 évnél hosszabb időre történő előre megváltatására. Erre tekintettel kerül most sor a módosításra.

A zöldterület-védelmi díjakat 17%-kal emelik.

A rendeletmódosítások 2024. január 1-jétől lépnek hatályba.