A debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanárai is csatlakoztak a polgári engedetlenségi mozgalomhoz

Helyi hírek
A debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanárai közül is többen csatlakoztak a tanárok egyre szélesedő polgári engedetlenségi mozgalmához. 2022. március 1-jén 8-tól 12 óráig a polgári engedetlenség eszközével éltek, így tiltakoztak a kormány rendelete ellen.

A tiltakozó tanárok az alábbi közleményben tájékoztatták szerkesztőségünket:
Mi, alulírottak, a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban tanító tanárok 2022. március 1-jén 8 és 12 óra között a polgári engedetlenség eszközével élünk, tiltakozásul a Magyar Közlönyben 2022. február 11-én megjelent 36/2022 (II. 11.) sz. Kormányrendelet ellen, amely meghatározza, hogy milyen oktatási-nevelési tevékenységekben köteles részt venni a pedagógus sztrájk esetén.

Ez a rendelet az esetleges sztrájkot a tényleges érdekérvényesítésre alkalmatlanná teszi, azaz az 1990-es rendszerváltással kivívott egyik alapvető jogunkban korlátoz, a sztrájkhoz való jogunkat csorbítja. A polgári engedetlenségi akciónk azt jelenti, hogy nem vesszük fel a munkát, nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet.

A figyelemfelkeltő akcióban való részvételünkről nem tantestületként, hanem egyénenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk.

Tisztában vagyunk vele, hogy rendkívüli időket élünk, és mélységes aggodalommal tölt el bennünket az Európa rendjét felborító agresszió. Az események azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy feltétlenül szükség van a párbeszédre, s az érdekeinkért való határozott, békés kiállásra.

Amikor kiállunk jogainkért, elsősorban tanítványaink és a következő generációk érdekeit szem előtt tartva cselekszünk, hiszen a megalázóan alacsony bérek, a pedagógusokat sújtó túlterheltség, a fokozatosan romló oktatási körülmények miatt egyre általánosabbá váló pályaelhagyás hatását immár a mi  gimnáziumunkban is érezzük. Mindez veszélyezteti a színvonalas oktatást és nevelést, egyben diákjaink, és ezáltal Magyarország jövőjét is.

Mivel a kormányzat nem kezeli partnerként érdekvédelmi szervezeteinket, szakmai érveinket nem veszi figyelembe, egyetlen eszközünk maradt, a sztrájk, s a február 11-én meghozott kormányrendelet, a bírósági utat megkerülve, épp ezt korlátozza.

Kötelességünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is felhívjuk a figyelmet alaptörvénybe foglalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt fontosságára. Tudatában vagyunk annak, hogy szabályt szegünk, s tettünknek ránk nézve hátrányos következményei lehetnek. Akciónk nem irányul kollégáink ellen, nem irányul az iskolánk vezetősége ellen, nem irányul az iskolánkat felügyelő és irányító tankerület ellen. És főleg nem irányul tanítványaink ellen, sőt: az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk. 

Meggyőződésünk, hogy mostani munkavállalói harcunk sikere az egész magyar társadalom érdekét szolgálja, ezért kérjük mindenki megértését és szolidaritását.

A SZTRÁJK ALAPJOG! TANÁR NÉLKÜL NINCS JÖVŐ!

Polgári engedetlenségünkkel is szeretnénk a figyelmet a meglévő, valós problémákra irányítani:

 • Olyan változásokért küzdünk, amelyek fókuszában a ránk bízott gyerekek vannak.
 • Olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában gyerekekért dolgozó minden felnőtt számára a szabad légkört és az elviselhető munkaterhelést.
 • Olyan munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot sem a régóta a pályán lévőknél, sem a pályakezdőknél.

Ezek teljesülése szükséges ahhoz, hogy minden erőnkkel a diákokért dolgozhassunk.

A polgári engedetlenségi akcióban résztvevők:

 1. Balláné Sárosi Ágnes
 2. Bordi István
 3. Cseh Attila
 4. Csontosné Herendi Borbála
 5. Dorner Eszter
 6. Jován Katalin
 7. Nyircsákné Végh Ilona
 8. Szebeni Veronika
 9. Szirákné Csapó Ágnes
 10. Deák István

Szolidaritást vállalnak: Bajkán László, Bihary Gábor, Kozák István, Udvarhelyi Zsolt, Tömöri István, Suba István, Kovács Ákos, Balogh-Szikora Ildikó, Szűcsné Kakuk Ildikó, Kovácsné Ilyés Ibolya, Velkeyné Balázs Marianna, Nagy Tímea

Vidéki iskolák tanárai is csatlakoztak a polgári engedetlenségi mozgalomhoz