Irodalmi pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Helyi hírek Kultúra

Irodalmi pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megye felső
tagozatos általános iskolásai számára.
A pályázat célja a felső tagozatos diákok figyelmének felhívása az éghajlatváltozás
tényére, hatásaira, az ahhoz való alkalmazkodás lehetőségeire. Fontos, hogy a
szemléletformálás minél fiatalabb korban kezdődjön el, mivel a várható hatások
eredményes mérséklése és az alkalmazkodás a természet iránt érzékeny és
környezettudatos generációk feladata.

Olyan egyénileg készült prózai műveket (elbeszélés, novella, mese) várunk, amelyek az
éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak az alábbi témakörökben:

• mutasd be, mennyire vigyázol a környezetedre;
• mi várhat ránk a későbbiekben, ha nem vigyázunk környezetünk értékeire;
• “régen ez másképp volt”- szülők, nagyszülők visszaemlékezései az éghajlatról;
• hogyan vehetjük rá társainkat a környezettudatosságra?

Napjainkban az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése egyre erősödő hangsúlyt kap
az Európai Unió tagországainak törekvéseiben. Az Európai Unió 2030-ig szóló éghajlat-
és energiastratégiája az eddiginél is lényegesebb szerepet szán e célkitűzésnek. A
várható hatások csökkentése mellett kiemelt szerep jut a klímaváltozáshoz kapcsolódó széleskörű szemléletformálásnak, amely rávilágít, hogy nemcsak a gazdasági szereplőkön, döntéshozókon múlik éghajlatunk jövője, hanem közös felelősségünk.

A gyermekek környezettudatos nevelése nem  csupán majdani felnőttként való felelősségvállalásuk miatt fontos, gyakran a gyermek a kapocs a szülőkhöz, az ő segítségével következik be valamiféle pozitív változás a család hozzáállásában.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli, hogy a megye lakossága
és települései, gazdasági szereplői, közintézményei hatékonyan készüljenek fel a várható
globális változások megyét érintő hatásaira, ennek egyik lépése szemléletformáló akciók
indítása több korosztály – köztük az általános iskolások – körében, amelyek
megvalósításának forrását a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében elnyert KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt jelenti.

Az irodalmi pályázat formai követelményei:

Legalább 20-25 mondatos prózai mű (elbeszélés, novella, mese). Elektronikus (.doc
formátum) és kézzel írott (ez utóbbit kérjük beszkennelni és .pdf formátumban menteni)
változatban.

A művet a következő címre kell küldeni: klimapalyazat@gmail.com, az E- mail tárgya:
“Irodalmi pályázat felső tagozatos diákoknak”

Az E-mailben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
– a pályamű címe
– a pályázó neve, életkora, osztálya, lakcíme
– az iskola neve, címe, E-mail címe, telefonszáma
Egy pályázó csak egy önállóan írt alkotással nevezhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6-10.
A diákok számára meghirdetetett értékes nyereményeken túl a legtöbb pályázót indító 10
általános iskola könyvutalványban részesül.