Gondoskodni kell a debreceni rászorulókról

Helyi hírek

A szociális ellátórendszer változásairól tartott sajtótájékoztatót Komolay Szabolcs alpolgármester és Bene Edit, a humán főosztály vezetője 2015. február 27-én.

Debrecen közgyűlése 2015. február 26-i rendes ülésén tárgyalt a szociális ellátórendszer átalakításáról. A változásokról Komolay Szabolcs alpolgármester így nyilatkozott: – Március 1-jétől alakul át az ellátórendszer, amelynek lesz egy állami és egy önkormányzati része. A cél az, hogy az ellátórendszer igazságosabb legyen, hogy a rászorultság elve minél inkább érvényesüljön, s ne lehessen visszaélni ezekkel a lehetőségekkel. Debrecenben eddig 19 jogcímen lehetett szociális támogatásokhoz jutni, ebből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban aktív korúak ellátása) a járási kormányhivatalhoz kerül, az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye pedig átalakul. Lesznek olyan szolgáltatások, amelyek 100%-os állami finanszírozás mellett, de jegyzői hatáskörben maradnak, mint például az Erzsébet-utalványban folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás (ez az elmúlt évben Debrecenben közel 6400 főt érintett), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve az óvodáztatási támogatás. Utóbbi a 2015. szeptember 1-jétől bevezetett kötelező óvodáztatással azonban meg fog szűnni.

A többi támogatás esetében teljes egészében az önkormányzat dönthet azok formájáról és összegéről. Debrecenben a rendezési elv az volt, hogy a lakosság érdekeit figyelembe véve a korábbiakhoz képest ne legyen visszalépés, és kisebb strukturális módosításokkal maradjon meg az eddig működő rendszer.
Továbbra is igényelhető például:

 • lakásfenntartási támogatás (összege 3.000-3.500 forint),
 • a közüzemi számlák kapcsán 50.000 és 300.000 forint közötti adóssággal küzdők
 • adósságcsökkentési támogatása (maximálisan igényelhető összege 225.000 forint lehet),
 • gyógyszertámogatás,
 • kelengyetámogatás,
 • rendkívüli élethelyzetekben pénzbeli támogatás,
 • a 70 éven felüliek hulladékkezelési díjtámogatása (ez a múlt évben 11.000 debrecenit érintett, 230 millió forintot tervez a város idén erre a célra),
 • a 65 éven felüliek évi 5 alkalmas, ingyenes gyógyfürdő-használata (17 millió forint összértékben),
 • a szociális nyári gyermekétkeztetés (1000 gyereket érinthet),
 • rászoruló diákok számára hétvégenként meleg étel biztosítása,
 • hátrányos helyzetű gyerekek nyári üdültetése (5 millió forintot fordít rá a város)
 • rászorultsági térítésidíj-kedvezmény,
 • köztemetés igénylése.

– Összesen 510 millió forintot terveztünk a 2015-ös büdzsében a szociális ágazat ellátására, ez az összeg nem kevesebb, mint az elmúlt esztendőben, ugyanakkor a város számára nem jelent többletterhet. Ha ezt összevetjük a többi hazai nagyváros szociális ellátórendszereivel, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy Debrecen gondoskodó város: kevés helyen kapnak például a gyerekek és az idősek ilyen jellegű és mértékű támogatást. Az 510 millió forint mellett 854 millió forintból tartjuk fenn az önkormányzat az Idősek Házát, 441 millió forintból üzemeltetjük a Városi Szociális Szolgálatot, 189 millióból a családsegítőt, 197 millióból pedig a gyermekvédelmi intézményeket. Ez összesen közel 2,2 milliárd forint. Ezek alapján ismételten kijelenthető, hogy Debrecen továbbra is egy gondoskodó város – fogalmazott Komolay Szabolcs.

A rászoruló, ugyanakkor tehetséges fiatalokra is gondol az önkormányzat. A korábbi támogatási forma esetében a korábbi, havi 5.000 forint helyett ezentúl 10.000 forintot kaphatnak az arra érdemesek, ráadásul a korábbi 20 fő helyett már 50 gyermek részesülhet ebben a támogatásban.

Szó esett a Városi Szociális Szolgálatot érintő változásokról is. Az alpolgármester elmondta: az István úti telephely bezárása, valamint a férőhelyek számának csökkentésére azért vált szükségszerűvé, mivel nem volt ezekre igény, s emiatt racionalizálták a működést. A döntés nem csak pénzügyi, de szakmai okokból is megalapozott és indokolt volt. Az alpolgármester hangsúlyozta: a város minden olyan szociális szolgáltatást működtetni fog, amire lakossági igény mutatkozik. A fogyatékosok nappali ellátását jelenleg szolgáló Böszörményi úti és Ibolya utcai létesítményeket csak akkor fogja bezárni a város, ha a Ruyter utcai ilyen célú létesítmény akadálymentesítése megtörténik, s az előbbi két létesítmény szerepét maradéktalanul át tudja venni.

Bene Edit, a humán főosztály vezetője technikai információkat osztott meg. Eszerint akik jelenleg is kapják a lakásfenntartási támogatást, azoknak egyelőre nincsen semmilyen kötelezettségük ezzel összefüggésben. A támogatások változatlanul folyósításra kerülnek, és ha lejárnak, akkor kell őket újra igényelni.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatosan a Kormányhivatal 2015. március 2-től március 20-ig ügyfélszolgálatot működtet az Új Városháza (Kálvin tér 11.) ügyfélterében a 16. ablaknál, azt követően azonban ebben a vonatkozásban már csak a Piac u. 42-48. alatt kaphatnak információt az igénylők.