Vas-, gyémánt- és aranydiplomát vettek át a Debreceni Egyetem orvosai

Vas-, gyémánt- és aranydiplomát vettek át a Debreceni Egyetem orvosai

Egyetem

Vas-, gyémánt- és aranydiplomát vehettek át a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán 65, 60, illetve 50 éve végzett szakemberek. A kar több mint száz egykori hallgatóját köszöntötte a szombati jubileumi diplomaátadó ünnepi ülésen.

Önök hatvanöt, hatvan, illetve ötven éven át szorgalmasan és esküjükhöz híven odaadó munkával szolgálták a magyar egészségügyet és szereztek elismerést, megbecsülést itthon és külföldön hazánknak és az Alma Maternek. Köszönet és tisztelet áldozatkészségükért, becsületes helytállásukért. Legyen életpályájuk példaértékű a fiatal kollégák számára

– mondta ünnepi köszöntőjében Németh Norbert, az Általános Orvostudományi Kar oktatási dékánhelyettese.

Vasdiplomát idén ketten, gyémántdiplomát harmincan, aranydiplomát pedig hetvenhatan igényeltek az Általános Orvostudományi Kartól. A jubilánsok nevében Tóth Zoltán professor emeritus köszönte meg, hogy kérésükre orvosi diplomájuk átvételének hatvanötödik, hatvanadik, illetve ötvenedik évfordulója alkalmából a kar vas-, gyémánt- és aranydiplomát adományozott. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika korábbi igazgatója beszédében felidézte az egyetemi éveket és iskolateremtő professzorainak tevékenységét – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Tóth Zoltán szerint oktatóik mindent elkövettek, hogy a korszerű tudományos, szilárd szakmai, elméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezve gyakorolhassák majd a választott hivatásukat.

Negyvenhárom szakember kapott kuratóriumi elismerést a Debreceni Egyetemen