Kitüntetés kitüntetés hátán, új docensek és adjunktusok a Debreceni Egyetem bölcsészkarán

Egyetem

Kari kitüntetések, szakmai díjak, tudományos elismerések átadása mellett az új docensek és adjunktusok vehették át megbízásukat a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett keddi eseményén.

Petőfi S. János – a Debreceni Egyetem egykori hallgatója, későbbi díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja – emlékére özvegye hozott létre publikációs díjat, amelyet az egyetem olyan 40 évesnél fiatalabb oktatója, kutatója, doktorjelöltje vagy doktorandusza kaphatja, aki a humán tudományok területén kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott – ismertette a díj alapításának történetét, a díjazás feltételeit Kertész András akadémikus, az elismerés kuratóriumának alapító tagja.

Az idei és az elmúlt év nyerteseit Hoffmann István egyetemi tanár, akadémikus, a DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet professzora, a kuratórium elnöke méltatta.

A díjazottak szakmai előadás keretében mutatták be kutatásaik eddigi eredményeit. A Petőfi S. János-díj 2020. évi nyertese, Béres Norbert, a BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tanársegéde „Verseghy Ferenc szépprózai művei” címmel, a pályázat 2021-es díjazottja, Katona Csilla, a BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet tanársegéde pedig „Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban” címmel tartott prezentációt.

Az eseményen vehették át a kar oktatói docensi, illetve adjunktusi kinevezéseiket.

A DE BTK új docensei:

Bozzay Réka Kornélia, Néderlandisztika Tanszék,

Csépes Ildikó, Angol-Amerikai Intézet,

Dobi Edit, Magyar Nyelvtudományi Intézet,

Huszti Éva, Politikatudományi és Szociológiai Intézet,

Kovács-Nagy Klára, Nevelés és Művelődéstudományi Intézet,

Reszegi Katalin, Magyar Nyelvtudományi Intézet,

Tóth Enikő, Angol-Amerikai Intézet,

Venkovits Balázs, Angol-Amerikai Intézet.

 

A DE BTK új adjunktusai:

Kovács Karolina Eszter, Pszichológiai Intézet,

Molnár Éva, Politikatudományi és Szociológiai Intézet.

A dékán elismerésben, plusz dologi támogatásban részesítette a kar kiváló és magas szintű tudományos tevékenységét végző egységeit, a Magyar Irodalom és Kultúratudományi, valamint a Nyelvtudományi Intézetet.

Keményfi Róbert jutalomban részesített kiemelkedő tudományos munkásságot végző oktatókat: Molnárné Kovács Juditot, a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék professzorát, Pete László professzort, az Olasz Tanszék vezetőjét, az Idegennyelvi Központ igazgatóját és Rákosi Csilla kutatóprofesszort, a Germanisztikai Intézet tudományos főmunkatársát.

Ugyancsak köszöntötte Kertész Andrást, akinek munkáját korábban a Bölcsészettudományi Kar Tanácsa legmagasabb elismerésével, a Bölcsészettudományi Kar emlékérmével jutalmazta. Az átadást a járványhelyzet az odaítéléskor megakadályozta, így a professzor most vehette át hivatalosan is a díjat.

A dékán ugyancsak gratulált Bitskey István professor emeritusnak (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet), aki idén nyerte el a Debrecen Város Díszpolgára címet, valamint Szirák Péternek, az intézet professzorának, aki 2021. októberében vehette át Debrecen Város Csokonai Díját.

Március 15-én Széchenyi-díjban részesült a BTK professzora, Varga Pál, akit a kar vezetése az ünnepség keretében ugyancsak köszöntött.

unideb.hu