Új vezetőket neveztek ki a debreceni Klinikai Központban

Egyetem
Új részlegvezetőket és szakmai koordinátorokat neveztek ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a belgyógyászat, a klinikai szakpszichológia, valamit a szülészet és nőgyógyászat területén. A kinevezéseket Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke adta át.

2021 januárjában indult el egy integrációs folyamat, amelynek részeként nagymértékben átalakult a belgyógyászati tevékenység az elmúlt egy évben. Az egyik legfontosabb változás, hogy klinikai rangra emelkedett a Kenézy Gyula Campuson működő korábbi Belgyógyászati Osztály, így létrejött Magyarország egyik legnagyobb Belgyógyászati Klinikája. A Klinikai Központ vezetősége fontosnak tartotta, hogy a több mint 500 ágyas szervezeti egységben szakmaspecifikus részlegeket hozzanak létre, amelyek élére részlegvezetőket neveztek ki.

Mindezek alapján 2022. május 1-től a Belgyógyászati Klinika „A” épületében a Nefrológiai és Hipertonológiai Részleget Balla József egyetemi tanár, a Klinikai Farmakológiai Részleget Páll Dénes egyetemi tanár, az Anyagcsere Betegségek Részleget Harangi Mariann egyetemi docens, az Endokrinológiai Részleget Bodor Miklós egyetemi docens, a Belgyógyászati Intenzív Terápiás Részleget Kerekes György egyetemi adjunktus vezeti. A Belgyógyászati Klinika „B” épület vonatkozásában a Hematológiai Részleg vezetésére Illés Árpád egyetemi tanár kapott megbízást. A Belgyógyászati Klinika „C” épületében a Klinikai Immunológiai Részleget Tarr Tünde egyetemi docens, az Angiológiai Részleget Veres Katalin egyetemi adjunktus, az Aferezis Részleget Soltész Pál egyetemi tanár vezeti. A Belgyógyászati Klinika „D” épület Általános Belgyógyászat Részleg vezetésével Bodnár Zoltán főorvost, a Belgyógyászati Rehabilitációs és Ápolási Részleg vezetésével Kánya Judit főorvost bízták meg.

A klinikai szakpszichológia kapcsán is jelentős változás történt a Klinikai Központban. Létrejött a Klinikai Szakpszichológiai Központ, amely összefogja ezt a szakmai területet, és garantálja a folyamatos fejlődést. Az új egység szakmai koordinátorává Bugán Antal professzort nevezték ki.

Fontos változás az is, hogy klinikai rangot kap a Kenézy Gyula Campuson működő korábbi Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, amely a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika égisze alatt működik majd. A kétpólusú ellátás megmarad, de egységes vezetés, egységes szakmai irányelvek és protokollok szerint működik majd. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campus szakmai koordinátora Demeter Miklós főorvos lesz a jövőben.