Manhee Lee elnök online nyílt szemináriumon beszélt a Biblia áttekintéséről

Világ

“Vizsgáljátok meg ti magatok is az Óés Újszövetség próféciáit és azok beteljesedését, amelyeket [én] láttam és hallottam.”

Manhee Lee elnök a Biblia áttekintéséről beszélt 23-án egy online nyílt szemináriumon keresztül… 20 nappal a legutóbbi szeminárium után ismét tanúságot tett az Igéről.

Megmagyarázta a teljes Jelenések könyvének próféciáit azok beteljesedésén keresztül… “Lelkipásztorok, kérlek, hozzátok meg a helyes döntést…”.

Manhee Lee, a Shincheonji Jézus Temploma, a Bizonyságtétel Sátorának Templomának (Shincheonji Egyház) elnöke hangsúlyozta, hogy a Jelenések könyvének próféciái beteljesedtek, és hogy ő az a tanú, aki látta és hallotta az eseményeket a helyszínükön beteljesülni. Arra kérte a hallgatóságot, hogy saját maguk győződjenek meg róla és higgyenek.

Július 23. – Manhee Lee elnök a Shincheonji Jézus Egyház hivatalos Youtube-csatornáján tartott online szemináriumon fejezetről fejezetre tanúságot tett a Jelenések könyvéről, és elmagyarázta a beteljesedésük valóságát. A szeminárium címe “Az Ó- és Újszövetség próféciái és beteljesedésük” volt. Július 4-én Lee elnök összefoglalót adott a bevezető, középhaladó és haladó szintű leckékről, amelyeket a Shincheonji Jézus Egyház tavaly óta online szemináriumsorozaton keresztül tesz elérhetővé. Ezután sürgette, hogy 20 nap múlva egy másik szemináriumon a Jelenések könyvének beteljesüléséről fog beszélni. Kérte, hogy a hallgatóság hallgassa meg és győződjön meg róla saját maga.

Ezt a nemrégiben tartott szemináriumot több mint 20 millióan nézték meg, és nemzetközileg is sokan kérték, hogy küldjék el az anyagokat, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Shincheonji Jézus Egyház beteljesedésének tanúsága iránt.

A COVID-19 kitörésével, és amikor 2020-ban és 2021-ben a legrosszabb volt, a Shincheonji Jézus Egyház a tagság növekedését tapasztalta, több mint 20.000 emberrel, és 100.000 végzősre számít az év végére azok közül, akik részt vettek az online tanfolyamokon.

A Shincheonji Jézus Egyház a többi “hagyományos” egyház és bizonyos politikai csoportok részéről érkező vallási üldöztetés és diszkrimináció ellenére is nagymértékben növelte taglétszámát, főként ezeknek az online szemináriumoknak köszönhetően. A Shincheonji Jézus Egyház ezért azt tervezi, hogy több lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy közvetlenül ellenőrizhessék a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a Biblia próféciái valóban beteljesedtek.

Amikor Manhee Lee elnök a 23-i nyílt szemináriumon az Ó- és Újszövetség próféciáiról és azok beteljesüléséről tett bizonyságot, kijelentette: “Szeretnék bizonyságot tenni arról, amit láttam és hallottam. Kérem, ha bizonyságtételem bármely pontján tévedést fedez fel, bármikor tudassa velem”.

Lee elnök ezután elmagyarázta a kiválasztott nép árulását, amely szövetséget kötött Istennel, kezdve Ádámmal, Noé és Ábrahámon keresztül egészen Jézus első eljöveteléig, majd az új szövetség létrehozásának folyamatáról és beteljesedéséről beszélt Jézus második eljövetelekor. Lee elnök azzal folytatta, hogy a Máté 24. fejezetének, amely az Úr második eljövetelének idejéről szóló prófécia, valamint a Jelenések könyv egészének be kell teljesednie ahhoz, hogy a Biblia hiteles legyen. Ezután fejezetről fejezetre részletesen tanúságot tett a beteljesedés valóságáról.

Lee elnök hangsúlyozta: “Ezt nem valakitől tanultam – és nem is tanulmányoztam és találtam ki. A saját szememmel láttam és a saját fülemmel hallottam.”

Miután magyarázatot adott a Jelenések könyvéről fejezetről fejezetre (az 1. fejezettől kezdve), Lee elnök azt mondta, hogy Isten országát meg kell alapítani a földön, hogy Ő visszatérhessen; Isten üdvösségének munkájának folyamatáról beszélt – hogy az embernek ahhoz a 144 000-hez, akiket újjáteremtettek és pecséttel vannak megjelölve Isten Igéjével illetve a fehér ruhába öltözött sokasághoz, akik a nagy nyomorúságból jönnek ki, kell tartoznia.

Lee elnök különösen a lelkipásztoroknak hangsúlyozta: “Ha olyan lelkipásztorok vagytok, akiknek reménységük van a mennyben, meg kell hoznotok a helyes döntést”. Azt is hangsúlyozta: “Akkor lehet megismerni és megérteni a Jelenések könyvének beteljesedését, ha az ember újra és újra meghallgatja azt, aki tanúja volt annak, hogy mindezek az események helyszínén a Bibliával és Isten akaratával összhangban történtek”.

“A Jelenések könyve az örök ideig tartó táplálék, amelyet meg kell ennünk, hogy éljünk” – mondta Lee elnök. És így folytatta: “A Sátán eledele a féktelen paráznaság borában a Jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében – ez a jó és a rossz gyümölcse. Nem azt mondja [a Biblia], hogy az egész világ elesett a féktelen paráznaság bora miatt?”. Sürgetve a hallgatókat, hogy helyes döntést hozzanak.

Lee elnök ismét kijelentette: “Láttam és hallottam. Innen ismerem az árulók arcát és nevét”, és hozzátette: “De nem tudtam elmulasztani Isten Igéjének tanúságtételét, még akkor sem, ha ez a halálomat is okozhatja”, arra kérve az embereket, hogy győződjenek meg róla saját maguk, és higgyenek újra.

A Shincheonji Jézus Egyház tavaly októbertől kezdve szemináriumsorozatot tartott, amely a Jelenések könyvének összes fejezetéről szóló előadással kezdődött, majd a Bevezető szintű tanfolyam; A Mennyek Országának Próféciáiról és Példázatairól Szóló Tanúságtétel, és a Középszintű tanfolyam; A Kinyilatkoztatott Ige Tanúsága az Ó- és Újszövetségben, amely az év elején ért véget. A fent említett szemináriumok megtekinthetők a Shincheonji Jézus Egyház hivatalos Youtube-csatornáján. (x)