Hortobágyon is számíthat a katasztrófavédelem az önkéntesekre

Rendőrség

A települési önkéntes mentőcsoport alapképzésére, majd ezt az ezt követő rendszerbeállító és minősítő gyakorlatra június 10.-én került sor. A katasztrófavédelmi törvény értelmében a felkészítés fő célja, hogy a települési önkéntes mentőcsoportok állományát alkalmassá tegyék arra, hogy sikeresen védekezhessenek az ár- vagy belvízi elöntés hatásai ellen.

Mivel Hortobágy II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik – amit elsősorban az ár- és belvízi veszélyeztetettség indokolt – a vonatkozó jogszabályban megfogalmazottakkal összhangban a felkészítés és a készségfejlesztő gyakorlat is ezen hatások elleni védelemre készíti fel a kijelölt önkéntes állományt.

Ennek keretében elméletben köteles szervezet -szakkiképzést, alapképzést és terep-valamint törzsvezetési gyakorlatot is tartottak, ahol a védekezési feladatok mellett többek között a társszervekkel való együttműködést, és a települési polgári védelmi parancsnokság irányítási képességét is gyakorolhatják.

A reggeli órákban a szervezetbe beosztottak ünnepélyes esküt tettek Hortobágy település polgármestere Vincze Andrásné, valamint a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője, Pálné Kovács Katalin tű. főhadnagy előtt. Ezt követte az elméleti felkészítés a délelőtt folyamán, majd a gyakorlat.

A cél az, hogy az elsajátított ismereteket készségszintre emeljék, a közreműködő szervek és szervezetek operatív irányításának, alkalmazásának és együttműködésének begyakorlásával. Ennek keretében gyakorolták többek között az árvíz, belvíz elleni védekezési, a helyi vízkárelhárítás feladatait, valamint a társszervekkel való együttműködést.

A feltételezett veszélyhelyzet szerint, a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében a Hortobágy folyó vízszintje hirtelen és nagymértékben megemelkedett. A vízszint emelkedés villámárvizet okozott, a település biztonságát erősen veszélyeztetve. Ezzel egy időben belvíz problémák is jelentkeztek a településen és a környezetében lévő Kónyán. A TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége szakemberének, Pincési Miklósnak az iránymutatásával, az állomány a feltételezés szerinti szituációban a valóságot idéző helyszínen, szervezett formában sajátíthatta el az ár- és belvízvédelmi feladatokat. A műszaki, technikai beavatkozások elsajátításánál nyúlgátépítéssel, töltés erősítéssel, ellennyomó medence építéssel, buzgár elfogással, homokzsák töltéssel is ismerkedtek.

A nap végén a látottakat Szabó Norbert tű.őrnagy, a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, és Pálné Kovács Katalin tű. főhadnagy, polgári védelmi felügyelő megfelelőre értékelték.

Kelemen-Madai Petra tű.hdgy.