Vezér utcai kiegyenlítő víztározó

60 százalékon a Civaqua: Elkészült a Vezér utcai kiegyenlítő víztározó – videó

Helyi hírek

Fontos állomásához érkezett a Nagyerdő és az Erdőspuszták vízellátását megoldani hivatatt Civaqua-program – derül ki Debrecen polgármesterének Facebook-posztjából.

Papp László videót osztott meg arról, hogy elkészült a Vezér utcai kiegyenlítő víztározó. A tó 1,2 hektáron terül el, 22 ezer köbméter földet termeltek ki a mederhez. Balázs Ákos alpogármester korábban arról beszélt, hogy a tározó jóléti célokat is fog szolgálni, és érdekes színfoltja lesz a környéknek.

A polgármester szerint már 60 százalékos készültségben van a 15,7 milliárd forint EU-támogatásból megvalósuló Civaqua-program első üteme.

 

A Civaqua-program célja és szakaszai

A projekt általánosan megfogalmazott célja; a Debrecentől Nyugatra fekvő Tócó-vízfolyás vízpótlása, a Keleti-főcsatornából biztosított vízellátás révén a felszíni vizekre gyakorolt káros hatások, elsősorban a vízhiányok mérséklése, a térség vízgazdálkodási helyzetének javítása, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése a Keleti-főcsatorna vizének a térségbe juttatása révén. A szükséges vízpótlás a Keleti-főcsatorna vízkészletéből biztosítható.

A projekt térségi vízpótlási feladatainak ellátásán túl azon távlati cél elérésének is első eleme, amely során a H-II, H-II/A és H-II/B gerincvezetéken érkező Tisza vizet képesek legyünk eljuttatni a Brassó-ér völgyébe, majd a beruházás későbbi ütemében a tervezett Nagyerdei vízpótló rendszerbe, az Erdőspusztai tározókba. Jelen projektben megvalósuló 2. sz. fogadó tározóból fog tovább vezetni a CIVAQUA II. ütemének kiágazó H-IV vezetéke, ily módon közvetett úton ez a projekt is lehetővé fogja tenni a Nagyerdei vízpótló rendszer, az Erdőspusztai tározók részleges vízellátását.

A projekt kiemelt célja a Tócó vízfolyás ökológiai állapotának javítása. Az EU VKI által előírt Vízgyűjtő Gazdálkodás Tervben a Tócót két szakasz alkotja, a Tócó-felső és a Tócó-alsó víztestek, a Tócó-alsó erősen módosított kategóriájú. A Tócó-felső időszakos, míg a Tócó-alsó állandó vízszállítású víztest. Vízjárásuk szélsőséges, a Tócó-felső kiszáradást is gyakran produkál, így vízhozama nullára esik vissza. A VGT mellékletei alapján megállapítható, hogy a Tócó-felső szakasz ökológiai szempontból gyenge, a Tócó-alsó víztest pedig rossz állapotú. A diffúz nitrogén és foszfor terhelés foszforformák szempontból a terhelése fontos minősítésű. A természeti értékek közvetlen érintettsége csak a Tócó-felső víztestnél van jelen, viszont a vízgyűjtőn való érintettség a mindkét szakaszra jellemző. A természeti értékek védelme érdekében a VGT a Tócó-felső víztestre több természetvédelmi célú intézkedést is meghatároz:

 • TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és művelési ág váltással,
 • TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése),
 • HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését,
 • HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása.

A Tócó-felső víztest esetén a VGT2 2021-re a jó állapot, míg a Tócó-alsó víztestre vonatkozóan 2027-re a jó potenciál elérését célozta meg.

Jelen projekt elsődleges célja a vízgazdálkodási igények   kielégítése érdekében történő hasznosítható vízkészletek növelése

A fejlesztés szakmai koncepciója:

A projekt öt projektelemből tevődik össze:

 • Az 1. számú projektelem a HTVR szivattyútelep felújítása
 • A 2. számú projektelem a H-II nyomóvezeték kiépítése
 • A 3. számú projektelem a H-II/A nyomóvezeték és a 2. sz. kiegyenlítő tározó kiépítése
 • A 4. számú projektelem a H-II/B gravitációs vezeték kiépítése
 • Az 5. számú projektelem a Tócó-völgyi felső vízellátó útvonal kiépítése, Tócó-revitalizáció

Az öt projektelem üzemirányítási rendszerének kiépítése a projekt II. üteméhez fog tartozni. Minden projektelem műszaki tartalma igen kötött. A nyomóvezetékek vonalvezetése egy hosszú távú fejlesztési koncepció (CIVAQUA) részeként már meghatározásra került, a vonalvezetés megváltoztatása nem vizsgálandó alternatíva. A nyomó és gravitációs vezetékek működtetése is csak egyetlen lehetőség, mivel műszakilag csak ez illik bele a már kiépült rendszerbe. A projekt további célja a vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása érdekében, vizes élőhelyek kialakítása, rehabilitációja, mely feladatokat a Kvassay Jenő Terv is súlyponti feladatként határozta meg.

A tervezett műszaki tartalom bemutatása:

 1. HTVR szivattyútelep felújítása
 • 1 db új szivattyú beépítése,
 • nyomócsövek kialakítása/egyesítése az udvartéren
 1. H-II nyomóvezeték építése
 • ROCLA védőcső, átmérő: 1.400 mm, hossz: 21 fm
 • ÜPE cső, átmérő: 1.000 mm, hossz: 6.113 fm
 • szakaszoló műtárgyak, 6 db NA 1000 mm
 • tolózárakna építése, 1 db DN1000/900 mm
 1. H-II/A nyomóvezeték kiépítése a 2. sz. kiegyenlítő tározóval együtt
 • ÜPE cső, átmérő: 1.000 mm, hossz: 6.746 fm
 • szakaszoló műtárgyak, 5 db NA 1000 mm
 • vízleadási hely Brassó-ér felé, 1 db NA 1000/1000 mm
 • tolózárakna építése, 3 db DN1000 mm
 • M35 autópálya keresztezés, ROCLA 140 cm, védőcső sajtolásos fúrással
 • 3000 m3 térfogatú vb. kiegyenlítő tározó építése
 1. H-II/B gravitációs vezeték kiépítése
 • ÜPE cső, átmérő: 600 mm, hossz: 770 fm
 • ÜPE cső, átmérő: 600 mm, hossz: 1.190 fm
 • tolózárakna építése, 1 db NA600 mm
 • 35. sz. főút keresztezése, 1 db, NA1000 mm ROCLA cső
 • Tócó vízleadó műtárgy építése, 1 db NA600 mm
 • Tócó-völgyi felső vízellátó útvonal kiépítése, Tócó-revitalizáció
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 24+970 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 23+563 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 22+095 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 21+462 szelvény
 • duzzasztó műtárgy felújítása, Tócó-vízfolyás 20+870 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 20+521 szelvény
 • duzzasztó műtárgy felújítása, Tócó-vízfolyás 19+077 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 18+845 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 17+476 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 17+355 szelvény
 • duzzasztó műtárgy felújítása, Tócó-vízfolyás 17+100 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 16+880 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 16+490 szelvény
 • duzzasztó műtárgy építése, Tócó-vízfolyás 16+144 szelvény
 • fenéklépcsők építése (Tócó-vízfolyás 22+590, 22+543, 22+495 és 22+390)
 • Tócó forrásvidék fejlesztése
 • Józsa városrész melletti mederrehabilitáció
 • Vezér úti tározó

Projekt címe: CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.0-15-2021-00027

Projekt kedvezményezettje: Országos Vízügyi Főigazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Projekt kezdő időpontja: 2021.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023.11.30.

A Projekt tervezett bruttó összköltsége: 15.747.547.450 Ft