Burka Ferenc és fia

Az újszentmargitai gyilkosság miatt elítélt Burka Ferenc nem hajlandó fizetni

Helyi hírek

A Debreceni Járásbíróság 2022. február 8-án határozatot hirdetett abban a perben, amely szerint a felperes Magyar Állam kártalanítás visszafizetése iránt indított perében 20 millió forintot követel az alperes B. F.-től (Burka Ferenc – a szerk.) – közölte a Debreceni Törvényszék.

Döntésében a Debreceni Járásbíróság a felperes keresetét alaposnak találta. A bíróság határozatában kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 20 millió forintot és annak 2018. szeptember hó 14. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát, valamint 1,1 millió forint perköltséget. A bíróság ezen felül kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak – az állami adóhatóság külön felhívására – 900 ezer forint meg nem fizetett illetéket.

Húszmillió forint kártérítés visszafizetésére kötelezte a bíróság idősebb Burka Ferencet

Az ítélet a járásbíróságon nem emelkedett jogerőre, az alperes B. F. ügyvédje 2022. február 24-én fellebbezést terjesztett elő. A Debreceni Járásbíróság az ügy iratait felterjesztette a másodfokú bíróságra. A Debreceni Törvényszékre a per iratanyaga 2022. március 8-án megérkezett, az ügy kiszignálása megtörtént. A másodfokú bíróságon az elbíráláshoz szükséges intézkedések megtétele folyamatban van.