Megkezdődik Hajdúhadházon az új szennyvíztisztító telep próbaüzeme

Helyi hírek

Január 1-től az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt feladata Hajdúhadház szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének üzemeltetése – derül ki a település közleményéből. Az új szennyvíz csatorna, és szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2022-ben megkezdődött. A település önkormányzata az alábbi tájékoztatóban értesíti a lakosságot az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötésének folyamatáról és szükséges lépéseiről.

Az érintettek rákötési igényüket, az alábbi címen található ügyfélszolgálati irodában, illetve az ÉRV ZRt. honlapjáról letölthető „Megrendelő adatlap” kitöltésével jelezhetik. A kitöltött adatlap leadása a Hajdúhadházi ügyfélszolgálati irodában történhet, vagy postai úton eljuttatható a társaság címére.
A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésével egy időben, a vállalkozó által a telekhatáron 1 méteren belül elhelyezésre került a tisztítóidom. A házi szennyvízhálózat kiépítése, rácsatlakoztatása a tisztítóidomra az ingatlantulajdonos feladata.
A szolgáltató kéri, hogy a házi szennyvízhálózat DN 110 KG-PVC vezetékből és a kereskedelemben kapható KG idomokból valósítsák meg.
A cég kéri a tulajdonosokat, hogy a saját kivitelezésben megépült szennyvízcsatorna építés szakszerűségére fokozattan ügyeljenek (lejtésviszonyok, vízzáróság). Felhívják a felhasználók figyelmét, hogy a meglévő szennyvízgyűjtő, szikkasztó medencék nem csatlakoztathatók a közüzemi szennyvízhálózathoz, azok megkerülése, átcsövezése szükséges a házi szennyvízelvezető rendszer átalakítása során. Csapadékvíz bekötése a csatornahálózatba tilos.
Az elkészült csatlakozó vezeték műszaki átvételéért, az ÉRV ZRt. a próbaüzem indulásától számított első két hónapban nem számít fel műszaki átvételi díjat, ezzel is ösztönözve a mielőbbi csatlakozást. A második hónaptól kezdve a műszaki átvételért bruttó 6.850,-Ft/ingatlan díjat számolnak fel.
A cég elérhetőségei:
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.
Hajdúkerületi Szolgáltatási Üzem
Hajdúhadház
Vásár tér 6.
Tel.: +(52) 384-014
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 15:00 óráig
ÉRV ZRt. HIBABEJELENTÉS:
Központi Diszpécserszolgálat
Tel.: +36(80) 224-242/ 1-es menüpont
Fotó: illusztráció / hmvizmurt.hu