Rendben lezajlott az átalakítás, közigazgatási jogviták a Debreceni Törvényszéken

Helyi hírek

Jogszabályi változás folytán a közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-ével megszűntek. A közigazgatási perekben 2020. április 1-jétől elsőfokon Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma jár el regionális illetékességgel a hatáskörébe tartozó ügyekben. A munkaügyi bírósági ügyek első fokon átkerültek az illetékes törvényszékekhez.

A közigazgatási bíróság átalakítása miatt 2020. március 31-én a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, illetve további intézkedést igénylő ügyek átkerültek a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához. A hatásköri, illetékeségi szabályok megváltozása miatt 2020. április 1-jétől az említett három megyéből érkező jogorvoslati kérelmek is az új szabályozás szerint hatáskörrel bíró, illetékes bírósághoz kerülnek továbbításra.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ellenére a bíróság működése nem állt meg, az ügyek lajstromozása, feldolgozása, intézése az átalakulás időszakában és azt követően is folyamatos. A közigazgatási ügyszak a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján látja el igazságszolgáltatási feladatát Debrecenben, a Perényi utca 1. szám alatti épületben.

Az ügyfelek írásban és elektronikus úton is tudják tartani a kapcsolatot a bírósággal, azonban a jelenlegi szabályozás szerint a veszélyhelyzet ideje alatt tárgyalás tartására nem kerül sor, amennyiben ennek a feltételei biztosítottak és erre szükség van, a bíróság elektronikus hírközlő hálózat útján folytathat le eljárási cselekményeket.

Ha felek tárgyalás tartását nem kérik és a bíróság sem tartja indokoltnak, illetve folyamatban lévő ügyben amennyiben még a veszélyhelyzet elrendelését megelőzően tárgyalás tartására került sor és további eljárási cselekmény nem szükséges, a bíróság tárgyaláson kívül is meghozhatja az ítéletét.