Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Új kutatóközpont létrehozásáról és kari büdzsékről is döntött a Debreceni Egyetem szenátusa

Egyetem

Rektorhelyettesi pályázatok rangsorolásáról, új kutató központ létrehozásáról, képzések indításáról, valamint a karok és egyéb szervezeti egységek működési és üzleti tervéről szavazott a Debreceni Egyetem Szenátusa áprilisi ülésén.

A főbb pontok:

Módosították az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. A rektori vezetés alapfeladatainak ellátását továbbra is három – általános, oktatási, tudományos – rektorhelyettes végzi, emellett az egyes ágazatokat felügyeli: az élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, a mobilitási és járműipari képzési központ létrehozásáért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, valamint az agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztésii rektorhelyettes. A Szenátus Pető Károly általános rektorhelyettesi, Bartha Elek oktatási rektorhelyettesi, Csernoch László tudományos rektorhelyettesi és Ailer Piroska mobilitás és járműipari képzési központ létrehozásáért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi pályázatát támogatta. Az élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, illetve az agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztésii rektorhelyettes pozíciókra később írják ki a pályázatot.

Támogatta a testület azt a javaslatot is, amely kimondja, hogy az egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízás nem adható annak, aki saját jogú nyugellátásban részesül.

A Szenátus döntött a Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutatóközpont létrehozásáról is. Az új intézményi egység kapcsán Szilvássy Zoltán rektor elmondta, hogy az több lesz egy kelet-magyarországi limnológiai intézetnél, profilját tekintve inkább a klímaontológia áll majd a fókuszban kiegészítve számos speciális limnológiai feladattal.

A Debreceni Egyetem közelmúltban elhunyt sajtófőnökének emlékére M. Tóth Ildikó Sajtóközpont néven, önálló szolgáltató és igazgatási egységként folytatja munkáját a Sajtóiroda. A Debreceni Egyetemért Sajtódíj a jövőben szintén az elhunyt sajtófőnöknek állít emléket. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtódíjában részesíthető az az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, illetve az egyetemmel jogviszonyban álló sajtómunkatárs, aki elismerésre méltó tevékenységet fejlett ki az egyetemről való objektív tájékoztatás, az egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén.

A testület tagjai címzetes egyetemi tanári cím, illetve a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj adományozásáról is döntöttek. A Szenátus elfogadta az intézmény új Információbiztonsági Szabályzatát és Másolatkészítési Szabályzatát, illetve módosították a Belső Adatvédelmi Szabályzatot, mivel az Adatvédelmi Központ szervezeti egység neve GDPR Központra változott.

A Szenátus támogatta a Pekár Imre Gépészeti Tudományok Doktori Iskola létesítéséről és gépészeti tudományok tudományágban a doktori képzés elindításáról szóló javaslatot. Az öltözködési kódex módosítása nyomán a jövőben a kancellár is talárt visel a meghatározó intézményi ünnepségeken.

Oktatási ügyek között a testület elfogadta a 2022/2023. tanév időbeosztását, illetve számos új képzés létesítéséről és indításáról szavaztak. Egyebek mellett támogatták az állategészségügyi mérnök (MÉK) és precíziós mezőgazdasági mérnöki (MÉK) alapképzési szakok létesítésének, illetve az edző (TTK) alapképzési szak indításának javaslatát, valamint a vadgazda mérnöki (MÉK) alapképzési szak és az agrárközgazdász (GTK), sportközgazdász (GTK), kertészmérnöki (MÉK) mesterképzési szakok duális képzési formában történő indításának javaslatát. Döntöttek az állatasszisztált segítő tevékenység koordinátor (GYGYK) szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának, illetve az alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász (ÁJK) szakirányú továbbképzési szak indításának és a biotechnológia (TTK) felsőoktatási szakképzés létesítésének javaslatáról.

A Szenátus hozzájárult az együttműködési megállapodás megkötéséhez a Tashkent Pharmaceutical Institute, Ministry of Health of Uzbekistan intézménnyel. A javaslat kapcsán Szilvássy Zoltán elmondta, hogy az az első kézzel fogható eredménye az Üzbegisztán kormányzatával és az üzbég felsőoktatási intézményekkel folytatott egyeztetésnek. Az egyetemi vezető felidézte az üzbég nagykövet múlt heti látogatását, amely során egészségipari kutatás-fejlesztési lehetőségekről és tudástranszferről egyeztettek.

Az áprilisi ülésen döntött a testület a karok és további intézményi egységek 2022. évi működési és üzleti tervéről, illetve elfogadta a 2022/2023-as tanévre érvényes kollégiumi térítési díjakról szóló megállapodást.

Az ülés végén Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja bejelentette, hogy a MAB támogatta a DE ÁOK általános orvos képzésének WFME (World Federation for Medical Education) akkreditációját.

A Hallgatói Önkormányzat fejenként 80 ezer forint ösztöndíjtámogatást nyújtott kárpátaljai és ukrajnai hallgatóinak, az érintett 336 főből 256 hallgató jelentkezett a HÖK felhívására – számolt be a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke.