Díszoklevelet vettek át a Debreceni Egyetem egykori végzősei

Egyetem

Arany-, gyémánt- és vasdiplomával köszöntötték az 50, 60, 65 évvel ezelőtt végzetteket vasárnap a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán. A díszoklevél-átadó ünnepségen a kar kiemelkedő oktatóinak TTK Katedra Díjat adtak át.
– Úgy gondolom, hogy a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán tanulni rangot jelent. Ezt a rangot annak a helytállásnak, erkölcsi és szakmai tartásnak köszönhetjük, amit Önök, tisztelt ünnepeltek, munkájuk és életük során több évtizeden keresztül tanúsítottak. Helytállásuk példát mutat a későbbi generációknak, gyerekeiknek, unokáiknak, akik közül sokan szintén nálunk tanultak. A díszoklevelekkel köszönetünket fejezzük ki életpályájukért, erőfeszítéseikért, mindazért, amit tettek, és hogy munkájukkal elismerést szereztek hivatásuknak és az alma maternek – fogalmazott köszöntőjében Kun Ferenc dékán az október 8-ai díszoklevél-átadó ünnepségen.

A kari vezető felidézte, hogy amikor a díszoklevéllel kitüntettek még tanulmányaikat végezték, akkor a TTK képzési programjának pillérét a tanárszakok jelentették, a kar évtizedeken keresztül kiváló természettudományos tanárok százait adta az országnak, akik az iskolákban generációk felneveléséről gondoskodtak.

– Külön öröm, hogy az ünnepeltek között számos korábbi egyetemi kollégánkat, tanárunkat is köszönthetjük, a TTK oktatóit, professzorait, akadémikusokat, karunk és egyetemünk volt vezetőit, akik közül többen ma is aktív kapcsolatokat ápolnak karunkkal, részt vesznek az oktatói és kutatómunkában – hangsúlyozta Kun Ferenc.

A vasárnapi ünnepségen 133 egykori hallgató vette át Pintér Ákos általános rektorhelyettestől és Kun Ferenc dékántól az arany-, gyémánt- és vasdiplomáját. A díszoklevéllel kitüntetettek nevében Bíró Péter 1967-ben végzett okleveles biológus mondott köszönetet.
Az ünnepségen kitüntették a kar azon oktatóit, kutatóit, akik több évtized, olykor egy egész életpálya során munkájukkal gazdagították a karon oktatási és tudományos életét, akiket példaként állíthatunk a fiatalabb nemzedék elé. A TTK Katedra Díj arany fokozatát vette át az az oktató, aki 40 éve kezdett dolgozni a karon, gyémánt fokozatot, aki 50 éve, vas fokozatot, aki 60 éve és rubin fokozatot, aki 65 éve.

A Természettudományi és Technológiai Kar Rubin Katedra Díjában részesült:
Rákosi Miklósné nyugalmazott egyetemi docens

A Természettudományi és Technológiai Kar Vas Katedra Díjában részesült:
Győri Béla nyugalmazott egyetemi docens
Szalay Tibor nyugalmazott egyetemi tanár
Kántor Sándor nyugalmazott egyetemi adjunktus

A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában részesült:
Angeli István nyugalmazott egyetemi tanár
Csikai Gyula professzor emeritus
Raics Péter nyugalmazott egyetemi docens
Lajkó Károly nyugalmazott egyetemi docens
Szabó József nyugalmazott egyetemi docens

A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
Nagy Miklós nyugalmazott egyetemi docens
Bányai István egyetemi tanár
Gáspár Vilmos nyugalmazott egyetemi tanár
Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
Dinya Zoltán nyugalmazott egyetemi docens

unideb.hu