41-es busz Debrecen

Jelentős áremelésre készül a DKV, ennyit kell majd fizetnünk az utazásért május 1-től

Helyi hírek

Március 23-ai, csütörtöki ülésén tárgyalja, és vélhetően el is fogadja majd a debreceni közgyűlés azt a határozati javaslatot, ami Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője előterjesztéséhez kapcsolódik.

Az előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. között az autóbusszal történő, valamint a kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról szól.

Mint olvasható, a DKV Zrt. javaslatot nyújtott be a menetrend szerinti helyi személyszállítási viteldíjak és pótdíjak 2023. május 1-jei hatállyal történő módosítására.

A Közszolgáltatási Szerződés alapján ugyanis a tarifaemelés mértékének az MNB által közzétett fogyasztói árindex alakulását kell követnie, ahol figyelembe kell venni az előző év tényleges, illetve a következő évre vonatkozó várható infláció hatását is.

Az előterjesztében olvasható, a DKV Zrt. legutóbb 2022. évben hajtott végre viteldíjemelést 9,72%-os mértékben.

2022. évre vonatkozóan az infláció mértéke 14,5% volt. Az MNB 2022. december hónapban közzétett inflációs jelentése alapján 2023. évben az infláció várható mértéke 15 – 19,5% között várható. Ennek figyelembevételével a DKV Zrt. átlagosan 14,7%-os díjemelésre tesz javaslatot, melynek elfogadása és érvényesítése esetén a nettó menetdíj bevételei 2023. évre vonatkozóan 510 millió Ft-tal növekedhetnek.

A helyi közösségi közlekedés üzemeltetési költségeinek nagyságrendileg 30%-át fedezi az utasok által megfizetett menetdíjból származó bevétel, a fennmaradó költségek mintegy 65%-át az önkormányzat, 5%-át pedig az állam téríti meg a DKV Zrt. részére.

A jelentősen megemelkedett energia árak, üzemanyag árak, bérköltségek és egyéb megnövekedett költségek különös mértékben hatottak a DKV Zrt. gazdálkodására és ezáltal a közösségi közlekedés fenntartására. Ennek következtében többször módosítani kellet a villamos-, trolibusz- és autóbusz-menetrendeket. A város villamosenergia megtakarítási törekvéseivel összhangban 2023. január 14. napjától hétvégén (szombaton és vasárnap) a villamosok helyett mindkét vonalon villamospótló autóbuszok közlekednek.

Az inflációval történő emelés biztosítja a szükséges fedezetet arra, hogy 2023. május 1. napjától az 1-es és 2-es jelzésű villamos vonalon teljeskörűen   visszaáll a villamos közlekedés, azaz szombaton és vasárnap is újra fognak közlekedni a villamosok

– olvasható az előterjesztésben.

A fentiek alapján az értékszelvények tekintetében a viteldíjak, valamint a pótdíjak – az autóbusszal, a villamossal és a trolibusszal végzett közszolgáltatás tekintetében – az alábbiak szerint módosulnának 2023. május 1. napjától:

DKV új tarifák, jegyárak, viteldíjak

DKV új tarifák, jegyárak, viteldíjak

A jegy- és bérletrendszer, valamint a díjalkalmazási feltételek 2023. május 1. napjától javasolt változásai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az elektronikus jegyvásárlást ösztönözve a DKV Zrt. 2022. augusztus 1. napjától bevezette bizonyos értékszelvények elektronikus formában történő megvásárlását, melyek díja alacsonyabb összegben került rögzítésre. Ennek pozitív tapasztalatai alapján ezeket a jegy- és bérlet típusokat továbbra is kedvezménnyel biztosítja az utasok számára a DKV Zrt. Csoportos jegy vásárlására a kísérővel érkező diákcsoportok előzetes megrendelése esetén jogosultak.

A kedvezőbb kiscsoportos jegy korábbi bevezetésével a csoportos jegy vásárlására az évek során megszűnt az igény, így ennek az értékszelvénynek a kivezetését javasolja a DKV Zrt.

Az arcképes, fél hónapra érvényes értékszelvényekből csekély darabszámban (havonta 400 db alatt) értékesít a közszolgáltató, így javasolják kivezetni.

Ezzel egyidejűleg a jelenlegi havi bérlet konstrukció megtartása mellett bevezetnék a hóközi elektronikus bérletet, mely az adott hónap adott kezdőnapján üzemkezdettől a következő hónap azonos napját megelőző napjának üzemzárásáig jogosítana utazásra. A havi bérletek jelenleg adott hónap 15. napjáig féláron visszaválthatók, melyet úgy módosítanának, hogy a havi és hóközi bérletek az érvényesség megkezdése előtt válthatók vissza teljes értéken a kezelési költség megfizetésével.

A vonaljegyek a jelenlegi szabályozás értelmében az árváltozást követően 3 hónap után visszaválthatók. Az egyre nagyobb tételben történő visszaváltás miatt 2023. május 1-jétől a jegyek a visszaváltás helyett az árváltozást követő 3 hónap után értékkülönbözet megfizetésével érvényes árú jegyekre lennének cserélhetőek.

2023. május 1. napjától az Állam bevezeti a helyközi járatokon használható vármegye- és országbérletet, mely jelentős kedvezményt biztosít a vidéken élő, Debrecenbe érkező utasok számára. Jelenleg a vidékről bejáró, Debrecenben tanuló diákok, valamint az itt munkát vállaló utasok a helyi közösségi közlekedést kedvezményes, ún. kiegészítő bérlet vásárlásával jogosultak igénybe venni. Ennek feltétele, hogy rendelkezniük kell olyan, a Volánbusz Zrt., illetve a MÁVSTART Zrt. által kiadott érvényes, legalább havi helyközi bérletszelvénnyel, melynek induló vagy célállomása Debrecen.

A vármegye- és országbérlet azonban nem köthető Debrecenhez, valamint az érvényességi idő szempontjából sem összeegyeztethető, így a kiegészítő helyi bérlettel nem lesz használható.

Megmaradnak a viszonylat alapú helyközi bérletek is, viszont 5 km-es távolság felett kedvezőbb árú lesz a vármegye bérlet, az 5 km-es helyközi bérletet használó utasoknak pedig csak 3%-a vásárol helyi kiegészítő bérletet, tehát várható, hogy túlnyomó részük áttér a vármegyebérlet használatára.

Ezen indokok figyelembevételével javasolja a közszolgáltató a kombinált tanuló – és kombinált általános kiegészítő bérletek kivezetését.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint, a vármegyebérlettel rendelkezők Debrecenen belül a távolsági járatokon korlátlan utazásra jogosultak, mellyel részben kiváltható a helyi közösségi közlekedés számukra. A fenti változásoknak megfelelően az egyes értékszelvénytípusok elnevezése pontosulna (pl. menetjegy helyett vonaljegy, kombinált jegy helyett napos jegy, illetve a félhavi bérlet kivezetésével a kombinált (összvonalas) bérletszelvény helyett az általános havi, negyedéves és éves bérlet fogalmának használata).

A DKV Zrt. az autóbusszal, villamossal és trolibusszal végzett menetrend szerinti utazásra jogosító jegyek és bérletek, valamint elektronikus utazási jogosultságokra vonatkozó módosítások mellett javaslatot tett a pótdíj konstrukció átalakítására is. Irányelvük, hogy a pótdíj tételeknek legyen visszatartó ereje, ugyanakkor megfizethető mértékűek legyenek.

A pótdíj befizetési határidő, a pótdíj összegek, valamint az utólagos bérletbemutatások díjának módosítását az alábbi táblázat mutatja be:

DKV új tarifák, jegyárak, viteldíjak

A fentiek alapján a DKV Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés megfelelő módosítását javasolja, tekintettel arra, hogy a viteldíjak és pótdíjak mértékét, valamint a díjalkalmazási feltételeket a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés 5. melléklete tartalmazza.

Írisz Ingatlanok

Debrecen, Rákóczi utca

63 m2-es lakás kiadó
300 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca

8 546 m2-es ipari ingatlan eladó
128 190 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca - Ipari terület eladó a József Attila telepen

6 799 m2-es ipari ingatlan eladó
101 985 000 Ft

Debrecen, Diószegi út - Ipari telephely telek eladó

18 072 m2-es ipari ingatlan eladó
271 000 000 Ft